Naujienos

Susitikimas su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku

2018 m. vasario 21 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir EKGT pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas susitiko su LR žemės ūkio ministru Broniumi Markausku. Susitikime aptartas Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas. Nutarta sušaukti Tautinio paveldo komisijos posėdį ir aptarti su šio įstatymo įgyvendinimu susijusius strateginius klausimus. Taip pat nutarta siekti aktyvesnio Etninės kultūros globos tarybos ir Žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo.

EKGT informacija

X