Naujienos

Tautosakininko A. R. Niemio jubiliejaus minėjimas

2019 m. kovo 6 d. įvyko Lietuvos folkloristikai itin nusipelniusio suomių tautosakininko prof. Aukusto Roberto Niemio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginyje pristatyta Lietuvos folkloristo prof. habil. dr. Stasio Skrodenio monografija „Profesorius Aukusti Robert Niemi ir Lietuva = Professori Aukusti Robert Niemi ja Liettua“. Renginį organizavo Etninės kultūros globos taryba.

 

Prof. habil. dr. Stasys Skrodenis atkreipė dėmesį, kad A. R. Niemio nuveikti darbai Lietuvai yra neįkainojamos vertės: jis labai daug padarė ne tik rinkdamas tautosaką, tyrinėdamas ją moksliniu požiūriu, bet ir klodamas Lietuvos švietimo sistemos pamatus.

Renginyje dalyvavęs A. R. Niemio anūkas, Helsinkio universiteto profesorius, Donelaičio Lietuvos bičiulių draugijos pirmininkas Hannu Niemi pasidžiaugė, kad A. R. Niemio asmenybė iki šiol yra itin reikšminga puoselėjant Lietuvos ir Suomijos ryšius. A. R. Niemio kapas yra simbolinė vieta, lankoma Lietuvos ir Suomijos politikų bei kultūrininkų susitikimų metu.

Suomijos Respublikos ambasadorius Christeris Michelssonas pasidžiaugė, kad A. R. Niemio pradėta Lietuvos ir Suomijos draugystė tęsiasi.  Lietuvos Respublikos ambasadorius Suomijoje Valdemaras Sarapinas atkreipė dėmesį, kad A. R. Niemis Lietuvai nusipelnė ne tik kaip jos kultūros tyrėjas, bet ir kaip politikas. 2018 metais jis aktyviai veikė, kad būtų pripažinta atkurta Lietuvos valstybė. Lietuvos interesams jis atstovavo Suomijoje vykusiuose tarptautiniuose susitikimuose.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, etnomuzikologė Daiva Vyčinienė atkreipė dėmesį, kad A. R. Niemiui turime būti dėkingi už tai, kad mus pasiekė žinios apie sutartinių tradiciją. Nors sutartines užrašinėjo ir kiti tautosakos rinkėjai, A. R. Niemio indėlis šioje srityje yra itin svarus. „Jei ne jis, – kalbėjo profesorė, – vargu, ar mes šiandien turėtume sutartines“.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto folkloristės dr. Jurgita Ūsaitytė ir dr. Vilma Daugirdaitė pristatė jų sukurtą elektroninę publikaciją „A. R. Niemio lietuvių tautosakos rinkinių paveldas“. Joje publikuojama A. R. Niemio ne tik Šiaurės Lietuvoje, bet ir Dzūkijoje surinkta tautosaka. 

Lietuvos Respublikos Seimo narys, biržietis Viktoras Rinkevičius atkreipė dėmesį į A. R. Niemio nuopelnus Biržų kraštui ir pasižadėjo šios asmenybės atminimą įamžinti paminklu Biržuose.

A. R. Niemio užrašytas sutartines giedojo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros folkloro studijos „Tatato“ sutartinių giedotojos (vadovė prof. dr. Daiva Vyčinienė). Renginį vedė Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė. 

EKGT informacija

X