Naujienos

Trečiojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks 2018 kovo 13 d. 13 val. Tarybos buveinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4–1, Vilnius).

Planuojama posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo pagal Mokslo ir studijų įstatymą ir etnologijos studijų krypties grąžinimo į Studijų krypčių ir grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą (pristato D. Urbanavičienė bei EKGT Švietimo ir mokslo grupė) – apie 20 min.

2. Dėl EKGT siūlymo sertifikuoti dalį Kaziuko mugės Vilniuje kaip tradicinę mugę (pristato D. Urbanavičienė ir J. Rudzinskas) - apie 10 min.

3. Dėl kultūros įvardijimo VRM parengtoje Lietuvos regioninės politikos Baltojoje knygoje (pristato D. Urbanavičienė) – apie 20 min.

4. Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrųjų nuostatų tobulinimo (pristato D. Urbanavičienė) – apie 30 min.

5. Dėl EKGT administracijos struktūros ir etatų sąrašo keitimo (pristato D. Urbanavičienė) – apie 15 min.

6. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo tarp EKGT ir Kultūros ministerijos (pristato D. Urbanavičienė ir J. Rudzinskas) – apie 15 min.

7. Kiti klausimai (dėl LKT ir kt.).

 Informacija: info@ekgt.lt , tel. (8-5) 210 7160.

X