Naujienos

Trečiojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Trečiasis EKGT posėdis įvyks kovo 10 d. 13 val. EKGT būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius).

Posėdžio darbotvarkėje numatomi klausimai:

  1. Dėl etninės kultūros santykio su mėgėjų ir profesionaliuoju menu (20 min.).
  2. Dėl etninės kultūros veiklų ir jų metu sukuriamų produktų (20 min.).
  3. Dėl etnokultūrinių projektų vertinimo kriterijų (20 min.).
  4. Dėl Strateginio valdymo įstatymo projekto (20 min.).
  5. Dėl Alytaus pradinės mokyklos „Sakalėlis” reorganizavimo (15 min.).
  6. Dėl EKGT 20-mečio šventės surengimo (20 min.).
  7. Kiti klausimai (10 min.).

EKGT informacija

X