Naujienos

Žemaitijos tarybos posėdyje svarstyta

2018 m. gruodžio 11 d. Telšiuose įvyko Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis.

Posėdyje didelis dėmesys teko 2019-ųjų - Žemaitijos ir Vietovardžių  - atmintinų metų pažymėjimo aptarimui.  2019 metus paskelbti Žemaitijos atmintinais metais LR Seimas nutarė atsižvelgdamas į tai, kad 2019-aisiais švęsime Žemaitijos vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų sukaktį. Vietovardžių atmintini metai Seimo nutarimu paskelbti siekiant išspręsti senųjų vietovardžių naikinimo problemą.

Posėdyje nutarta sudaryti Žemaitijos atmintinų metų renginių gidą. Taip pat apsvarstytas siūlymas Žemaitijos atmintinų metų minėjimą įtraukti į Žemaitijos etnografiniame regione veikiančių, naujai suformuotų Regioninių kultūros tarybų 2019 metų prioritetų sąrašą.

Žemaitijos regioninės tarybos narys, Šiaulių universiteto docentas dr. Juozas Pabrėža atkreipė dėmesį, kad būtina reglamentuoti vietovardžių įamžinimo tarmiškai galimybę. Jo pastebėjimu, kol kas visuomenėje kyla klausimas, ar vietovės vardo žymėjimas tarmiškai yra legalus.  D. Urbanavičienė iškėlė siūlymą vietovardžių žymėjimą tarmiškai apibrėžti Vietovardžių išsaugojimo koncepcijoje, kurią parengti yra numačiusi Etninės kultūros globos taryba.

Žemaitijos regioninės tarybos narė, Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Skurdauskienė pastebėjo, kad išnykusių kaimų vietovardžiai galėtų būti įamžinti miestų gatvių pavadinimuose. Vietoje to, kad naujai atsirandančios miesto gatvės būtų pavadintos su vietos istorija nieko bendro neturinčiais liepų, laukų ar panašiais vardais, jose galėtų būti išsaugotas apylinkėse egzistavusių kaimų ar viensėdžių atminimas. Posėdyje nutarta rekomenduoti Lietuvos savivaldybėms, suteikiant pavadinimus naujai susiformuojančioms miestų gatvėms, prioritetu laikyti istorinių vietovardžių įamžinimą.

Žemaitijos regioninės tarybos narys Virginijus Jocys atkreipė dėmesį, kad vietovardžių įamžinimo darbe svarbu pagerbti šioje srityje daug nuveikusius žmones ir bendruomenes. Nutarta atkreipti dėmesį  į gražiausius vietovardžių įamžinimo pavyzdžius, sudaryti jų sąrašą ir rengtis šių iniciatyvų pagerbimui.

Posėdyje taip pat aptartas šiemet pirmą kartą rengiamos Etninės kultūros olimpiados klausimas. Nutarta Žemaitijos etnografinio regiono olimpiados turą surengti Telšiuose. Numatyta, kad jis vyks 2019 m.  vasario pradžioje.

V. Jocys priminė Pasaulio lietuvių bendruomenės išsakytus lūkesčius dėl etnokultūrinių stovyklų. Vasarą į Lietuvą grįžtantiems išeiviams ir jų vaikams itin aktualios galimybės gauti žinių apie gimtojo krašto etninę kultūrą.  Tačiau kol kas Lietuvoje etnokultūrinių stovyklų organizuojama nedaug, be to informacija apie jas išeiviją pasiekia menkai.

D. Urbanavičienė pasiūlė paraginti Lietuvos savivaldybes skirti didesnį dėmesį etnokultūrinių stovyklų organizavimui. Žemaitijos tarybos nariai įsipareigojo rinkti informaciją apie regione vykstančias etnokultūrines stovyklas. Šia informacija bus pasidalinta EKGT tinklapyje ir kituose informacijos kanaluose, aktualiuose etnokultūrinėmis vasaros stovyklomis besidomintiems tėvams.

Posėdis vainikuotas itin turininga Telšių kultūros paveldo žinovo, gido Andriaus Daciaus vedama ekskursija po Žemaitijos sostinės įdomiausias vietas. Apie posėdį pratęsusį seminarą „Etnologijos mokslo, etnokultūrinio ugdymo ir specialistų rengimo aktualijos: naujausių tyrimų duomenys“ informacija bus pateikta vėliau.

EKGT informacija

X