2018-ieji - Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai

2018-ieji – LIetuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai

1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba Vilniuje pasirašė dokumentą, kuriuo paskelbė „atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“.

Lietuvos Respublikos Seimas, pabrėždamas, kad 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas žymi išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį ir pradeda Lietuvos, kaip nepriklausomos ir demokratinės valstybės, istoriją, suvokdamas Akto paskelbimo ir paskesnių įvykių 1918–1920 m. ypatingą reikšmę Lietuvos valstybingumui, vertindamas atkurtos Lietuvos valstybės reikšmę ir indėlį į Europos civilizacijos plėtotę, nutarė paskelbti 2018 metus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais.

X