2019-ieji - Žemaitijos ir Vietovardžių metai

2019-ieji paskelbti Žemaitijos ir Vietovardžių metais

Etninės kultūros globos taryba džiaugiasi, kad 2019-ieji, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu, yra paskelbti Žemaitijos ir Vietovardžių atmintinais metais.

Žemaitijos metų renginių gidas

Žemaitijos etninės kultūros globos taryba sudarė Žemaitijos metų minėjimo renginių gidą. Kviečiame aktyviai dalyvauti Žemaitijos metams skirtuose renginiuose! >>>

Žemaitijos metų ženklas

2019 m. balandžio 1 d. Kultūros ministerijos Žemaitijos metų minėjimo komisija išrinko Žemaitijos metų ženklą. Nutarta minint Žemaitijos metus naudoti dailininko Tomo Vaičaičio sukurtą ženklą su užrašu Pirmojo Žemaitijos paminėjimo jubiliejus.

Žemaitijos visuomenininkų iniciatyva sukurtas ir kitas Žemaitijos metų ženklas, kuriame žemaitiškai užrašyta: Žemaitėjės metā. Jį sukūrė dailininkė Jūratė Motužienė.

Šioje situacijoje tikėtina, kad Žematijos minėjimo renginiuose pamatysime ir vieną, ir kitą ženklą.

Abu ženklus rasite čia >>>

EKGT informacija

Trumpametražių filmų, TV laidų konkursas „Pasiruokavimā“, skirtas Žemaitijos metams paminėti

Žemaitijos etninės kultūros globos taryba kartu su Kelmės kultūros centru bei Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyriumi Žemaitijos atmintinų metų proga skelbia trumpametražių filmų, TV laidų konkursą „Pasiruokavimā“. Plačiau >>>

Etninės kultūros globos taryba siūlo siekti, kad vietovardžiams būtų suteiktas nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusas

Lietuvos vietovardžių išsaugojimo problema analizuota 2019 m. balandžio 2 d. Etninės kultūros globos tarybos posėdyje. Nuspręsta, jog vienas svarbiausių šios problemos sprendimo žingsnių - vietovardžių pripažinimas nematerialaus kultūros paveldo vertybe. Nutarta organizuoti tarpinstitucinį pasitarimą, kuriame būtų išdiskutuotas Lietuvos vietovardžių bylos parengimas Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui.

Taip pat nutarta inicijuoti darbo grupės Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairėms parengti sudarymą, į šią grupę įtraukti EKGT, LKI, LLTI, Lietuvos geografų draugijos, Registrų centro, Kultūros ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus bei istorikus.

EKGT informacija

X