Atmintini metai Lietuvoje

Sukurtas Tautodailės metų ženklas

Kviečiame susipažinti su Tautodailės metų tarybos patvirtintu Tautodailės metų ženklu. Prašome ženklą naudoti pažymint atmintinus Tautodailės metus interneto svetainėse, susirašinėjimo dokumentuose ir t.t.

EKGT informacija

2020-ieji paskelbti Tautodailės ir E. Šimkūnaitės metais

Etninės kultūros globoa taryba džiaugiasi, kad Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2020-ieji paskelbti Tautodailės ir Eugenijos Šimkūnaitės metais.

Tautodailės metai paskelbti siekiant pažymėti Lietuvos dailės istoriko ir kritiko, grafiko, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininko, nusipelnusio meno veikėjo Pauliaus Galaunės gimimo 130 metų jubiliejų ir skatinant Lietuvos visuomenę domėtis tautodaile bei ją plėtoti.

Eugenijos Šimkūnaitės metai paskelbti siekiant pažymėti habilituotos biologijos mokslų daktarės bei senųjų žolininkystės tradicijų puoselėtojos Eugenijos Šimkūnaitės 100 metų gimimo jubiliejų ir skatinant Lietuvos visuomenę domėtis vaistiniais augalais.

EKGT informacija
Evaldo Čingos nuotraukoje – tautodailininko Adolfo Teresiaus skulptūra

2019-aisiais buvo minimi Žemaitijos ir Vietovardžių metai

2019-taisiais Lietuvoje buvo minimi Žemaitijos ir Vietovardžių atmintini metai. Minint šiuos metus EKGT nuveikė keletą svarbių darbų:

Žemaitijos metų renginių gidas

Žemaitijos etninės kultūros globos taryba sudarė Žemaitijos metų minėjimo renginių gidą. Kviečiame aktyviai dalyvauti Žemaitijos metams skirtuose renginiuose! >>>

Žemaitijos metų ženklas

2019 m. balandžio 1 d. Kultūros ministerijos Žemaitijos metų minėjimo komisija išrinko Žemaitijos metų ženklą. Nutarta minint Žemaitijos metus naudoti dailininko Tomo Vaičaičio sukurtą ženklą su užrašu Pirmojo Žemaitijos paminėjimo jubiliejus.

Žemaitijos visuomenininkų iniciatyva sukurtas ir kitas Žemaitijos metų ženklas, kuriame žemaitiškai užrašyta: Žemaitėjės metā. Jį sukūrė dailininkė Jūratė Motužienė.

Šioje situacijoje tikėtina, kad Žematijos minėjimo renginiuose pamatysime ir vieną, ir kitą ženklą.

Abu ženklus rasite čia >>>

EKGT informacija

Trumpametražių filmų, TV laidų konkursas „Pasiruokavimā“, skirtas Žemaitijos metams paminėti

Žemaitijos etninės kultūros globos taryba kartu su Kelmės kultūros centru bei Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyriumi Žemaitijos atmintinų metų proga skelbia trumpametražių filmų, TV laidų konkursą „Pasiruokavimā“. Plačiau >>>

Trumpametražių filmų konkurso, skirto Žemaitijos metams paminėti, nugalėtojų apdovanojimas

2019 m. liepos 11 d. Kelmės kultūros centre įvyko audiovizualinių kūrinių (trumpametražių filmų, TV laidų) konkurso „Pasiruokavimā“, skirto Žemaitijos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų sukakčiai, nugalėtojų apdovanojimo renginys.

Konkursą organizavo Kelmės kultūros centras ir Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba. Organizatoriai kvietė visus kūrėjus pasidalinti audiovizualiniais kūriniais, parodančiais Žemaitijos savitumą. Konkurso tikslas – skatinti vaizdo medžiagos kūrėjų kūrybiškumą, saviraišką, pilietiškumą bei pateikti kuo daugiau autentiškos informacijos apie Žemaitiją, šio regiono tradicijas, paveldą ir  žmones. Kiekvienas autorius ar autorių grupė galėjo pateikti ne daugiau nei 3 vaizdo medžiagas, filmus, TV laidas.

Daugiau informacijos >>>

Etninės kultūros globos taryba siūlo siekti, kad vietovardžiams būtų suteiktas nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusas

Lietuvos vietovardžių išsaugojimo problema analizuota 2019 m. balandžio 2 d. Etninės kultūros globos tarybos posėdyje. Nuspręsta, jog vienas svarbiausių šios problemos sprendimo žingsnių - vietovardžių pripažinimas nematerialaus kultūros paveldo vertybe. Nutarta organizuoti tarpinstitucinį pasitarimą, kuriame būtų išdiskutuotas Lietuvos vietovardžių bylos parengimas Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui.

Taip pat nutarta inicijuoti darbo grupės Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairėms parengti sudarymą, į šią grupę įtraukti EKGT, LKI, LLTI, Lietuvos geografų draugijos, Registrų centro, Kultūros ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus bei istorikus.

EKGT informacija

Pagerbtos Žemaitijos etninei kultūrai nusipelnusios asmenybės bei kolektyvai

Žemaitijos etninės kultūros globos taryba jau kelintus metus tęsia tradiciją išrinkti ir apdovanoti Žemaitijos labui etninės kultūros srityje daugiausia nuveikusius žmones ar bendruomenes. 2019 m. gegužės 3 d. Žemaičių dailės muziejuje Plungėje pasveikinti Žemaitijos etninės kultūros puoselėtojai, pripažinti daugiausia nuveikusiais 2018 metais >>>

Konferencija „Vietovardžiai – tautos ir valstybės būties ženklai“

2019 m. rugsėjo 26 d. įvyko Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos organizuota konferencija „Vietovardžiai – tautos ir valstybės būties ženklai“, skirta Vietovardžių bei Žemaitijos atmintiniems metams. Konferencija vyko Varniuose. Organizatorių partneriai:  Telšių rajono savivaldybės Varnių seniūnija, Šiaulių universitetas.

Konferencijos programa >>>

Konferencijos rezoliucija >>>

EKGT informacija

Parengtos Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarkos

2019 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų bei Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymų pataisas, kuriomis nuspręsta įtvirtinti Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų, užsienio lietuvių bendruomenių vėliavų naudojimo teisinį reguliavimą. Šiomis pataisomis išspręsta Etninės kultūros globos tarybos (toliau - EKGT) kelta problema, kad Lietuvos etnografinių regionų heraldiniai ženklai neturi teisinio statuso ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybės Lietuvoje kelta problema, kad nėra reglamentuotas Pasaulio lietuvių bendruomenės vėliavų naudojimas. 

Daugiau informacijos >>>

Konferencija "Žemė prašo nepamiršti vardų"

2019 m. lapkričio 13 d. Seimo Kultūros komitetas ir Etninės kultūros globos taryba (EKGT) surengė konferenciją „Žemė prašo nepamiršti vardų“. Konferencija skirta Vietovardžių metams paminėti ir dr. F. Kavoliūtės knygai „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“ pristatyti. Konferencija vyks Lietuvos Respublikos Seime (Gedimino pr. 53, Vilnius). Plačiau >>>

 
Ankstesnis 1 2 Sekantis
X