Atmintini metai Lietuvoje

Etninės kultūros globos taryba siūlo siekti, kad vietovardžiams būtų suteiktas nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusas

Lietuvos vietovardžių išsaugojimo problema analizuota 2019 m. balandžio 2 d. Etninės kultūros globos tarybos posėdyje. Nuspręsta, jog vienas svarbiausių šios problemos sprendimo žingsnių - vietovardžių pripažinimas nematerialaus kultūros paveldo vertybe. Nutarta organizuoti tarpinstitucinį pasitarimą, kuriame būtų išdiskutuotas Lietuvos vietovardžių bylos parengimas Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui.

Taip pat nutarta inicijuoti darbo grupės Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairėms parengti sudarymą, į šią grupę įtraukti EKGT, LKI, LLTI, Lietuvos geografų draugijos, Registrų centro, Kultūros ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus bei istorikus.

EKGT informacija

X