Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursas 2020

Senoji Ruslių sodyba

Pirmieji Senosios Ruslių sodybos šeimininkai į Ruslius gyventi atsikėlė 1938 metais. Nors laikmetis buvo nelengvas, sodyba pamažu plėtėsi: atsirado klėtis, svirnas, kiti svarbūs kasdieniam gyvenimui pastatai. Atlaikiusi sovietinį sodybų naikinimo vajų, didelio šeimininkų užsispyrimo ir tiesiog laimingo likimo dėka sodyba išliko iki šių dienų, ir jos takeliais vaikšto šią sodybą sukūrusios šeimos palikuonys.

Senoji Ruslių sodyba – tai iš naujo atgimusi sodyba, kurioje harmoningai dera aukštaičių tradicijos ir modernios šių dienų detalės. Svečiai gali apsistoti atnaujintame, bet visus Vakarų Aukštaitijos ūkininko tradicinės trobos bruožus išlaikiusiame name arba sodybos klėtyje. Vestuves galima atšvęsti pagal Šiaurės Lietuvos papročius pastatytame moliniame kluone. O kieme dunkso sodybos šeimininkų iš gretimų kaimų sodybų naikinimo metu surinkti dubenuotieji-aukuriniai akmenys. 

Senoji Ruslių sodyba įsikūrusi Ruslių kaime 2, Lygumų seniūnijoje, Pakruojo rajone. Sodybos svetainė >>>

Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2020 Senoji Ruslių sodyba pripažinta Geriausia etnokultūrine Vakarų Aukštaitijos sodyba 2020.

X