Įdomiausi etnorenginiai Lietuvoje

VASARA: Žirgų sporto ir tradicinės kultūros šventė „Bėk, bėk, žirgeli“

Renginys vyksta Niūronyse (Anykščių r.), Arklio muziejuje pirmą birželio šeštadienį. Šiuo renginiu siekiama populiarinti žirgų sportą, kelti sportinį meistriškumą, išaiškinti stipriausius šalies raitelius bei pajėgiausius žirgus, kartu aktualizuoti etnokultūroje gilias tradicijas turinčią žirgo ir žmogaus bendrystę. Šventės programoje – pažintis su tradicinėmis lietuviškomis žirgų veislėmis, tautinio paveldo ir amatų mugės, teatralizuoti žirgų sporto konkūrai ir pasirodymai, parodos, koncertai, žygiai su žirgais. 

2019 metais šventė vyks birželio 1 d. Daugiau informacijos Arklio muziejaus svetainėje: http://arkliomuziejus.lt

Nuotrauka iš Arklio muziejaus archyvo.

VASARA: Tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“

Tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“ nuo 1987 m. Lietuvos iniciatyva tarpvalstybiniu susitarimu pamečiui organizuojamas trijose Baltijos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. „Baltica“ rengiama remiantis UNESCO rekomendacijomis „Kaip išsaugoti tradicinę kultūrą ir folklorą“, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija ir priklauso UNESCO globojamai CIOFF (Tarptautinei folkloro festivalių organizavimo tarybai).

Festivalis skiriamas pasaulio tautų tradicijų įvairovei pažinti ir pristato autentišką folklorą, natūraliai besitęsiančias arba rekonstruotas istorines skirtingų tautų kultūros tradicijas – dainas, šokius, instrumentinę muziką, taip pat papročius, amatus, nacionalinę virtuvę.

2019 metais "Baltica" rengiama Estijoje gegužės 30- birželio 2 d. Plačiau: https://baltica.ee/

Festivalio rengėjas Lietuvoje – Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Lietuvoje vykstančio festivalio svetainė: http://baltica.lnkc.lt

VASARA: Medininkų pilies žaidynės

2019 m. birželio 15-16 d. etninės kultūros mylėtojus kviečia gyvosios istorijos festivalis Medininkuose. Šiemet jis vadinasi "Medininkų pilies žaidynės". Senoji pilis vėl atgis –  žvangės riterių kalavijai, smagiame šokio ir žaidimų sūkuryje suksis dalyviai ir svečiai, darbuosis nagingi amatininkai.

Renginį organizuoja Trakų istorijos muziejaus Medininkų pilies skyrius. Daugiau informacijos: http://www.trakaimuziejus.lt

VASARA: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis "Aš pasiejau vėina popa"

Kas antrus metus pirmąjį vasaros mėnesį folkloro mylėtojus sukviečia Žemaitijos sostinėje Telšiuose vykstantis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis "Aš pasiejau vėina popa". Šis festivalis rengiamas nuo 1986 metų ir yra vienas iš nedaugelio Baltijos šalyse vykstančių autentiško folkloro festivalių, skirtų vaikams ir jaunimui. Jame pristatomos įvairių tautų tradicijos. Festivalio programoje  – koncertai, naktišokiai, edukacinės programos mažiesiems žiūrovams, kūrybinės laboratorijos folkloro ansamblių dalyviams, kuriose - muzikinės improvizacijos, gyvas, jaunatviškas folkloras.

Artimiausiu metu festivalis vyks 2020 metais. Organizatorius - Telšių rajono savivaldybės kultūros centras. Platesnė informacija: https://www.facebook.com/aspasiejauveinapopa/

VASARA: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis "Zalvynė"

"Zalvynė“ – tai etnokultūrinis festivalis, vykstantis Zarasuose ir šio miesto apylinkėse. Gražiausiuose Zarasų gamtos kampeliuose suskamba senovinės dainos,  imamas sukti sutartinių ratas, smagiai šokama prie laužo. Skaniai pakvimpa kulinarinio paveldo patiekalai. Renginio dalyviai pasklinda po bažnytkaimius, dainuojama bažnyčių šventoriuose. Nestinga ir tradicinių dainų interpretacijų. Atvyksta dalyvių ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš kaimyninių šalių.  „Zalvynė“ – vienas svarbiausių Sėlių krašto folklorinio gyvenimo įvykių.

2019 metais "Zalvynė" vyksta birželio 8-9 d.

Organizatorius - Zarasų kultūros centras. Daugiau informacijos: Zalvynė >>>

VASARA: Rasos/Joninės

Per Rasas, arba Jonines – trumpiausią metų naktį – visoje Lietuvoje, daugybėje sodybų dega laužai, pinami vainikai, kupoliaujama, voliojamasi rasoje. Tačiau yra keletas vietų, kuriose švęsti Rasas pagal visas senąsias tradicijas susirenka ypač gausus būrys žmonių. Vilniuje tai Verkių parkas (prieš šventę informacija skelbiama svetainėse: http://www.etnokultura.lt, http://www.pavilniai-verkiai.lt), Dzūkijoje – Merkinė (Jonionių akmenys) (informacija: www.kukumbalis.lt), Aukštaitijoje – Kernavė (informacija: http://www.kernave.org), Mažojoje Lietuvoje – Rambyno kalnas (informacija: http://pagegiukc.lt), Klaipėdos senamiesčio erdvės (informacija: http://etnocentras.lt), Žemaitijoje – Plateliai (informacija: www.znp.lt). Šiose vietose per Rasas laukiamas kiekvienas, trokštantis pajusti tikrąją Rasų šventės dvasią. 

Vytauto Daraškevičiaus nuotrauka.

VASARA: Prigimtinės kultūros seminarai

Prigimtinės kultūros institutas bei Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kiekvieną vasarą pakviečia į susiėjimą, kuriame akademiškai, o tuo pačiu labai gyvai gilinamasi į tradicinę lietuvių kultūrą, kuri čia įgyja prigimtinės kultūros vardą. 2019-aisiais Prigimtinės kultūros seminaras įvyks Pašatrijyje (Telšių r.) birželio 27-30 d. Jo tema: keliai, keliavimas ir keliautojai. Seminaras sieks atskleisti, kokios yra mūsų keliavimo tradicijos ir nužymėti kelionės sampratos slinktis šiandien. Taip pat kelsime klausimą, kaip įvairūs keliavimo būdai − žygeivystė, mokslinės ekspedicijos, turistinės kelionės ir pan. gali pasitarnauti prigimtinės kultūros pažinimui ir pilietiškumo ugdymui šiandien. Platesnė informacija: http://www.prigimtine.lt

 

VASARA: Dainų šventė

Lietuvos Dainų šventė yra nacionalinis visuotinio pobūdžio kultūros reiškinys ir nuolatinis kryptingas kūrybos procesas, savo dvasia prilygstantis senosioms Graikijos olimpinėms žaidynėms.2003 metais Lietuvos, Latvijos ir Estijos  dainų ir šokių švenčių tradiciją bei simboliką UNESCO pripažino žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru, 2008 m. ši tradicija įrašyta į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

Šventės programą sudaro šios pamatinės dalys: Folkloro diena, skirta tradicinei kultūrai, Ansamblių vakaras, spalvinga teatralizuota, stilizuota forma pateikiantis liaudiško prado programą, Šokių diena, kurios pagrindas – profesionalių choreografų sukurtos lietuvių papročius, simbolius interpretuojančios šokių kompozicijos. Šventės programą papildo Teatro diena, Liaudies meno paroda, nacionalinio instrumento – kanklių, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertai ir paradai, profesionaliosios kūrybos renginiai, emocingos ir spalvingos šventės dalyvių eitynės. Šventę vainikuoja Dainų diena, į vieną milžinišką chorą suburianti tūkstančius dainininkų.

Dainų šventė Lietuvoje vyksta kas 5 metus. Artimiausiu metu šventė vyks 2022 metais, tačiau 2020-aisiais džiaugsimės Lietuvos moksleivių dainų švente.

Pagrindinis šventės rengėjas - Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Daugiau informacijos: www.dainusvente.ltNematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas   Apie Lietuvos moksleivių dainų šventę: www.lmds.lt

VASARA: Tarptautinis folkloro festivalis „Tek saulužė ant maračių"

2019 m. birželio 21 - 23 d. verta apsilankyti Neringoje vykstančiame festivalyje „Tek saulužė ant maračių“, suburiančiame Lietuvos ir užsienio tradicinio bei modernaus folkloro ansamblius. Kasmet pasirenkant vis naują festivalio temą, festivalio siekis išlieka tas pats – per etninę kultūrą ieškoti atsakymo į egzistencinius – žmogaus gyvenimo prasmės, pasaulio harmonijos, žmonių bendruomenės darnos – klausimus. Žavi festivalio organizarorių pastangos perkelti folklorą nuo scenos į natūralią, autentišką aplinką, kurią gali pasiūlyti Kuršių nerija. 

Organizatoriai – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“. Informacija: www.visitneringa.com

 

VASARA: Gyvosios istorijos festivalis „Jotvos vartai“

Baigiantis pirmajam vasaros mėnesiui Dzūkijoje, Alytaus apylinkėse, griaudi senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis „Jotvos vartai“, skirtas jotvingių genčiai atminiti. Vaikams tai gyvosios istorijos pamoka. Renginio dalyviai – įvairūs atkuriamosios istorijos, karybos paveldo, eksperimentinės archeologijos klubai, muziejai, edukacinės įstaigos, muzikos kolektyvai, pavieniai amatininkai, muzikantai. 2019 metais festivalis vyks birželio 29 - 30 d. Alytuje, Dainų Slėnyje (J. Basanavičiaus g.)

Rengėjas – VšĮ „Argostudija“. Festivalio svetainė: http://www.jotvosvartai.lt. Nuotrauka iš festivalio svetainės

VASARA: Tarptautinis folkloro konkursas-festivalis "Saulės žiedas"

Tai bene vienintelis tarptautinis folkloro festivalis Baltijos regione, vykstantis konkurso-varžytuvių forma. Festivalyje varžomasi 6 kategorijose: tradicinio folkloro šokėjų, instrumentinės muzikos, dainavimo grupių, solo vokalistų, instrumentalistų iki stilizuoto folkloro grupių. Konkurso dalyvius vertinanti autoritetinga komisija, sudaryta iš Lietuvoje ir užsienyje žinomų specialistų, padeda spręsti folkloro raidos, vertės, raiškos klausimus. Tuo pačiu tarptautninis konkursas-festivalis suteikia galimybę tiek grupėms, tiek solistams pristatyti ir įrodyti savo unikalumą bei profesionalumą. Be to konkurso nugalėtojų laukia solidūs prizai. "Saulės žiedas" - vienas svarbiausių etnokultūrinių renginių Šiaurės Lietuvoje, įtrauktas į Tarptautinės liaudies meno organizacijos IOV (prie UNESCO) renginių sąrašą.   

2019 metais festivalis vyks liepos 3 - 7 dienomis. Renginio organizatorius - visuomeninė organizacija "Baltų centras". Daugiau informacijos: http://www.saulesziedas.su.lt

VASARA: Akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“

Liepos 6 d., lygiai 21 val. vietos laiku, lietuviai visame pasaulyje gieda Tautišką giesmę. Idėja visiems kartu vienu metu giedoti savo šalies himną gimė 2009-aisiais. „Tūkstantmečio odisėjai“ pakvietus, Tautiška giesmė kelioms akimirkoms simboliškai sujungė ir suvienijo po visą pasaulį pabirusius lietuvius. Ši iniciatyva, palaikoma lietuvių ir Lietuvą mylinčių žmonių bei aktyvių bendruomenių, jau tapo mūsų laikų tradicija.

Akcijos svetainė: http://www.tautiskagiesme.lt

Nuotraukoje: Lietuvos himno giedojimas su lietuvių bendruomene Baltimorės prieplaukoje. L. Graužinienės asmeninė nuotrauka iš naujienų portalo www.alkas.lt

X