Įdomiausi etnorenginiai Lietuvoje

PAVASARIS: Pavasario lygiadienis

Diena lygi nakčiai, šviesa lygi tamsai. Nuo Pavasario lygės tamsa  tirpsta lyg sniegas, užleisdama vietą šviesai, vis ilgesniam saulutės ratui. Pavasario lygė – tai atskaitos taškas, kai saulė pateka tiksliai rytuose, leidžiasi vakaruose. Žemdirbiškoje tradicijoje (jau nuo II tūkst. pr. Kr. ) buvo pradedami skaičiuoti naujieji metai.

Pavasario lygiadienis itin įspūdingai minimas Vilniuje. Nuo 2008 m. Šventaragio slėnyje uždegamos Pavasario lygiadienio ugnys: moksleiviai atsineša savo gamybos šviečiančių paukštelių, aukurų, kuriais papuošia medžius Šventaragio slėnyje, iš žvakučių sukomponuoja įvairius baltiškuosius ornamentus, kurie atspindi geležinių koplytstulpių, kryžių saulutes, žalvario amžiaus papuošalus, verpsčių, velykinių margučių raštus. Ženklai palydimi tradicinės muzikos - uždegami (šie ženklai ir šviečiantys paukščiai palei medžių šaknis šviečia per visą naktį).

2019 metais Pavasario lygiadienio šventė Vilniuje, Šventaragio slėnyje rengiama kovo 20 d. Plačiau apie renginį - Vilniaus etninės kultūros centro svetainėje: www.etno.lt

X