Įdomiausi etnorenginiai Lietuvoje

PAVASARIS: Skamba skamba kankliai

Šis festivalis Vilniuje vyksta jau nuo 1973 metų ir yra vienas iš nedaugelio Europoje autentiškos tautinės muzikos festivalių.

Festivalis tradiciškai vyksta paskutinį gegužės savaitgalį. Festivalio programoje šalia jau žiūrovų pamėgtų tradicinių renginių – sutartinių vakaro, vaikų folkloro dienos, pasidainavimų vakaro, naktišokių, kaimo giesmininkų valandos, sekmadienio koncertų Vilniaus senamiesčio kiemuose – atsiranda ir naujų tradicijų – grojimo tradiciniais instrumentais, dainavimo, giedojimo dirbtuvės, nakties muzikos koncertų ciklas ir kt.
Būdamas seniausias folkloro festivalis Lietuvoje, jis turėjo ir turi ženklų poveikį visam lietuvių folkloro judėjimui, buvo ir yra svarbi mūsų etninės kultūros sklaidos bei plėtros dabarties ir istorijos dalis. Sovietmečiu Lietuvos folkloro ansamblių (tuo metu jų buvo per 800) judėjimas buvo ir viena iš pasipriešinimo nutautinimui bei sovietinei ideologijai formų. Be šio etninės kultūros sąjūdžio nebūtų buvę ir Dainuojančios revoliucijos... 

Festivalį rengia Vilniaus etninės kultūros centras. Festivalio svetainė: www.ssk.lt

X