Įdomiausi etnorenginiai Lietuvoje

PAVASARIS: Vilniaus Kaziuko mugė

Iš sostinėje vykstančių tradicinių švenčių bene ryškiausia – Kaziuko mugė. Ji kilusi iš šventojo Kazimiero pagerbimo procesijų, rengiamų nuo 1604 metų. Dabar tai visos Lietuvos amatų meistrų suvažiavimas. Kiekvienais metais kovo pirmomis dienomis jie užpildo Vilniaus gatves, džiugindami tradiciniais dirbiniais ir kūrybiškomis naujovėmis. Tęsdama šimtmečių tradicijas, džiugindama unikaliomis vilnietiškomis verbomis, mugė yra tapusi Vilniaus simboliu ir svarbiu įvykiu visos Lietuvos etnokultūriniame gyvenime.

Platesnė informacija: www.kaziukomuge.lt

X