Įdomiausi etnorenginiai Lietuvoje

VASARA: Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai

Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai pradėti organizuoti 1988 metais. Lietuvos muzikos akademijos mokslininkų ir Kelmės krašto entuziastų iniciatyva tais metais Kelmėje buvo surengti pirmieji kankliavimo kursai. Prisijungus Romuvos stovyklai, šie kursai išaugo į Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursus, tapo nuolat atsinaujinančiu reiškiniu, populiarinančiu senąją baltų pasaulėjautą, tradicinį muzikavimą bei amatus. Paskaitas vasaros kursų metu skaito, savo tiriamuosius mokslo darbus ir leidinius pristato etninę kultūrą tiriantys mokslininkai, praktinius muzikavimo užsiėmimus veda etnomuzikologai ir liaudies muzikantai, tradicinių amatų technologijų moko Žemaitijos regiono tradicinių amatų meistrai.

Daugiau infromacijos Kelmės kultūros centro interneto svetainėje: http://kelmeskc.lt

X