Konkursas "Tautinis drabužis"

Astos Girnienės istorija

Tautinis rūbas – pagarbos ženklas savo Tautai, šalies istorijai, savo šaknims. Ar tautinis drabužis iš senolių skrynių, ar naujai pasiūtas – jis neša žinią apie jį vilkinčio žmogaus identitetą, dvasinę brandą, pagarbą savo tautos praeičiai.

Raimondos Šilalienės istorija

Esame Daugų Vlado Mirono gimnazijos pradinių klasių etnokultūros būrelis „Grikinukas“.

Šiais metais mūsų gimnazija švenčia parapinės mokyklos 240 metų jubiliejų. Nusprendėme, kad  būrelis parodys programą apie ganiavos pabaigą, piemenėlių dalią. Vaikai yra, programą turime, bet neturime tautinių rūbų. Taip ir prasidėjo ieškojimų bei kūrybos procesas. 

Ramunės Pašiūnienės istorija

2017-uosius paskelbus Tautinio kostiumo metais, man, kaip mokytojai, kilo klausimas, kaip kartu su Kauno rajono Lapių pagrindinės mokyklos mokytojais ir mokiniais galėtume prisidėti ir mes. Idėja kilo mokyklos administracijai: pasipuošti visam kolektyvui tautiniais rūbais Vasario 16-ąją. Surinkti tiek žmonių, pasipuošusių tautiniais kostiumais, nebuvo lengva. Teko skolintis iš meno kolektyvų, draugų, kaimynų.

 

Laisvutės Pavalkienės istorija

Fotoistoriją apie Batakių bendruomenės tautinius drabužius atsiuntė Tauragės r. savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Batakių filialo vyr. bibliotekininkė Laisvutė Pavalkienė. Jos užfiksuotuose kadruose – šventės Batakiuose 2017 metais: Šv. Onos atlaidai, Vasario 16-oji, Europos paveldo dienos.

Ilonos Tulabienės istorija

Jau nuo mažų dienų domiuosi tautiniu paveldu visomis jo formomis – dainomis, šokiu, drabužiu. Gal todėl, kad namuose būdavo močiutės austų lovatiesių ir rankšluosčių, mamos siuvinėtų užuolaidėlių ir kitokių rankdarbių – tokių mielų širdžiai. Juk būna – žiūri kartais į daiktą ir nesupranti, kodėl jis savas – gal dėl spalvos, gal dėl formos ar rašto.

Kol pradėjau gyventi Klaipėdos krašte, mano mintyse buvo spalvingoji Žemaitija – raudonai, žaliai marginti audiniai, raudonmargės skaros. Turiu žemaitiškus drabužius, juos vilkiu per koncertus arba edukacijas, bet šį sykį ne apie juos.

Pasakojimas, atkeliavęs iš Obelių miesto bibliotekos

„2017 m. gegužės 19 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Obelių miesto filiale vyko renginys „Mūsų kalbos įdomybių popietė“, skirtas 2017-iesiems – Lietuvių kalbos kultūros, Tautinio kostiumo metams paminėti. Renginio metu vyko smagus ir netradicinis susitikimas su Obelių krašto garbės piliečiu, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininku Donatu Smalinsku, kuris pabrėžė, kad gimtoji kalba yra ne tik taisyklių rinkinys, o įdomybių šaltinis. Renginį paįvairino savo poeziją apie Lietuvą skaitęs knygų autorius, koncertavo tautiniais drabužiais apsirėdę įvairių konkursų dalyviai ir laimėtojai, priešmokyklinukai sekė pasakas be galo, sakė patarles, priežodžius, linksmus pajuokavimus, lietuviškus paerzinimus, veikė lopšelio-darželio vaikučių piešinių ir darbelių paroda su lietuviškomis pilimis, tautinėmis pynėmis. Visi kartu rinkome gražiausią lietuvišką obeliečių žodį.

X