Konkursas "Tautinis drabužis"

Rūtos Sakalienės istorija

Bene vienintelė etnografinių rūbų siuvėja Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje ir Varėnos rajone Rūta Sakalienė pasakojo: „Pirmą etnografinių rūbų komplektą pasisiuvau 1998 m., kai kartu su Marcinkonių etnografiniu ansambliu važiavau Amerikon. Atvažiavusi iš Alytaus televizija nufilmavo ir parodė per Panoramą. Tai pirmoji paskambino Krušienė Danutė iš Darželių ir sako: vaikeli, tu tokius gražius rūbus siuvi, o mano drobį kandys ėda. Imk ir pasiūk gražų rūbą. Daug medžiagų prinešė Marcinkonių ansamblio moterys. Ir ne tik Marcinkonių kaimo audėjų, bet ir Darželių, Kašėtų (prie Grūdos), o juostas parūpino moterys iš Margionių kaimo. Daugiausia rūbus siuvau 2000–2012 metais. Onutei Grigaitei ir Rūtai Baškytei pasiuvau... Visų nė neprisimenu. Labai daug vaikams pasiuvau. Ir saviem, ir svetimiem. Ir savo vestuvėms pasisiuvau. Sau ir Sauliui. Dabar nebesiūnu, duonų minkau.“ 

Saulius ir Rūta Sakalai su tautiniais rūbais Marcinkonyse. Su šiais rūbais ir šliūbą ėmė Bobriškių koplyčioje. Brolių Černiauskų nuotrauka, 1999 m.

Algimantas Černiauskas

X