Veiklos reglamentavimas

 

Etninės kultūros globos tarybos veiklą reglamentuoja:

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas

Etninės kultūros globos tarybos nuostatai

Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamentas 

Regioninių etninės kultūro sglobos tarybų nuostatai

Regioninių etninės kultūros globos tarybų reglamentai

 

X