Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

2017 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

 1. Dėl pirmajam 2017 m. finansavimo etapui Lietuvos kultūros tarybai pateiktų etninės kultūros projektų rėmimo (EKGT 2017-01-30 raštas Nr. 18)
 2. Dėl Etninės kultūros ugdymo 2017-2018 ir 2019-2020 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose (EKGT 2017-02-09 raštas Nr. 27)
 3. Dėl nematerialiojo kultūros paveldo apsaugos valstybiniuose parkuose. (EKGT 2017-03-03 raštas Nr.42)
 4. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų (EKGT 2017-03-08 raštas Nr. 44)
 5. Dėl Nacionalinio muziejaus statuso suteikimo Lietuvos liaudies buities muziejui (EKGT 2017-03-10 raštas Nr. 48)
 6. Dėl etnologijos ir folkloristikos studijų krypties išsaugojimo (EKGT 2017-03-10 raštas Nr. 49)
 7. Dėl Lietuvos akademinės bendruomenės viešo kreipimosi „Dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą“ (EKGT 2017-03-15 raštas Nr. 52)
 8. Dėl Etninės kultūros globos tarybos ekspertų dalyvavimo su etnine kultūra susijusių klausimų svarstyme (EKGT 2017-03-21 raštas Nr. 56)
 9. Dėl piliečių asmenvardžių rašybos (EKGT 2017-03-21 raštas Nr. 57)
 10. Dėl Etninės kultūros globos tarybos ekspertų dalyvavimo su regionine valdymo reforma susijusių klausimų svarstyme (EKGT 2017-03-24 raštas Nr. 61)
 11. Dėl Vilniaus atminties kultūros puoselėjimo programos (EKGT 2017-04-07 raštas Nr. 69)
 12. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos rezoliucijų (EKGT 2017-04-27 raštas Nr. 77)
 13. Dėl išnykusių kaimų atminimo įamžinimo Lietuvoje (EKGT 2017-04-28 raštas Nr. 78)
 14. Dėl Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus (EKGT 2017-05-17 raštas Nr. 87)
 15. Dėl Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus Vilniuje išsaugojimo (EKGT 2017-05-23 raštas Nr. 93)
 16. Dėl Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 17-6413 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ (EKGT 2017-05-31 raštas Nr. 103)
 17. Dėl sąlygų Lietuvoje vykstančiose etnokultūrinėse stovyklose etninėse lietuvių žemėse užsienyje gyvenantiems lietuviams sudarymo (EKGT 2017-06-14 raštas Nr. 111)
 18. Dėl etninių žemių lietuvių kultūros finansavimo atskiros programos sukūrimo (EKGT 2017-06-14 raštas Nr. 113)
 19. Dėl škudžių avių įtraukimo į Lietuvos tautinio paveldo produktų registrą ir į Lietuvos genetinių išteklių sąrašą (EKGT 2017-06-14 raštas Nr. 114)
 20. Dėl Mažosios Lietuvos heraldinių ženklų (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. 115)
 21. Dėl profesijų klasifikatoriaus papildymo (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. 116)
 22. Dėl privačių muziejų ir kolekcijų išsaugojimo (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. 117)
 23. Dėl Lietuvai svarbių humanitarinių, lituanistinių ir istorinių studijų savarankiškumo išsaugojimo regioniniuose universitetuose (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. 118)
 24. Dėl tradicinių žaliavų (linų, vilnos ir kt.) auginimo ir perdirbimo perspektyvų  (EKGT 2017-06-19 raštas Nr. 119)
 25. Dėl Etninės kultūros globos tarybos siūlymų siekiant regioninės plėtros tobulinimo Lietuvoje (EKGT 2017-10-31raštas Nr. 183)
 26. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (EKGT 2017-11-06 raštas Nr. 184)
 27. Dėl atmintinų metų skelbimo 2018-2021 m. (EKGT 2017-11-08 raštas Nr. 187) 
X