Teisės aktų projektai

Teisės aktų projektai

Etninės kultūros globos taryba, įgyvendindama savo uždavinius:

  • analizuoja su etnine kultūra ir nematerialiu kultūros paveldu susijusius teisės aktus, jų projektus, tarptautinių sutarčių projektus ir teikia Seimui ir Vyriausybei siūlymus dėl jų tobulinimo;
  • rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su etninės kultūros globa ir plėtra  bei nematerialaus kultūros paveldo apsauga, projektus, teikia juos Seimui ir Vyriausybei;

Šiuo metu derinamų teisės aktų projektų nėra.

X