Regioninių tarybų veikla

Regioninių tarybų veikla 2018 metais

Pirmasis Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdis įvyko 2018 m. sausio 29 d. Klaipėdos miesto etnokultūros centre. Dalyvavo 15 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos 2018 m. veiklos planas. 3. Regioninių tarybų nuostatai ir reglamentai. 4. Etninės kultūros finansavimas per Lietuvos kultūros  tarybą. 5. Mažosios Lietuvos tarybos sudėties keitimas. 6. Administracinė-teritorinė reforma.

Regioninių tarybų veikla 2017 metais

2017 m. EKGT teritoriniai padaliniai etnografiniuose regionuose – Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos – surengė 21 posėdį: Aukštaitijos taryba surengė 3 posėdžius, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos regioninės tarybos surengė po 4 posėdžius, Mažosios Lietuvos taryba surengė 5. Papildomai įvyko vienas bendras regioninių tarybų atstovų posėdis Papilėje (Akmenės r.).

Regioninių tarybų veikla 2016 metais

2016 m. Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos regioninės tarybos surengė po 4 posėdžius, Aukštaitijos, Mažosios Lietuvos ir Dzūkijos (Dainavos) tarybos surengė po 3 posėdžius. Aukštaitijos tarybos posėdžiai įvyko: 1) balandžio 7 d. Anykščiuose, 2) spalio 11 d. Ignalinoje, 3) gruodžio 16 d. nuotoliniu būdu. Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdžiai įvyko: 1) balandžio 29 d. Alytuje, 2) birželio 10 d. Varėnoje, 2) gruodžio 16 d. Vilniuje. Mažosios Lietuvos tarybos posėdžiai įvyko: 1) sausio 14 d. Klaipėdoje, 2) balandžio 4 d. Klaipėdoje, 3) spalio 24 d. Klaipėdoje. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdžiai vyko: 1) sausio 28 d. Zanavykų muziejuje (Šakių r.), 2) kovo 24 d. Marijampolėje, 3) lapkričio 9 d. Kazlų Rūdoje, 4) gruodžio 12 d. Zanavykų muziejuje (Šakių r.). Žemaitijos tarybos posėdžiai įvyko: 1) vasario 1 d. nuotoliniu būdu; 2) vasario 25 d. Šiauliuose, 3) gegužės 13 d. Kretingoje, 4) lapkričio 10 d. Klaipėdoje. 2016 m. rugsėjo 29 d. Šilutėje įvyko bendras regioninių tarybų pirmininkų ir Tarybos administracijos specialistų posėdis, skirtas regioninių tarybų veiklos koordinavimo, perspektyvų ir problemų aptarimui. Iš viso buvo surengta 17 regioninių tarybų posėdžių, iš kurių 2 – nuotoliniu būdu (regioninių tarybų protokolų santraukas žr. 5 priede). Toliau pateikiama regioninių tarybų veiklos 2016 m. rezultatų apžvalga pagal EKGT ir regioninių tarybų 2016 m. veiklos planuose numatytas kryptis. 

Regioninių tarybų veikla 2015 metais

2015 metais Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdžiai vyko: 1) sausio 19 d. Zanavykų muziejuje Šakių rajone, 2) kovo 27 d. Marijampolėje, 3) rugsėjo 10 d. Marijampolėje, 4) lapkričio 17 d. Raudondvario dvare (Kauno r.); Žemaitijos tarybos posėdžiai vyko: 1) sausio 26 d. nuotoliniu būdu, 2) vasario 25 d. Plateliuose (Plungės r.), 3) gegužės 19 d. Upynoje (Šilalės r.), 4) gruodžio 3 d. Mosėdyje (Skuodo r.); Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdžiai vyko: 1) 2015 m. gegužės 8 d. Medininkuose, 2) liepos 10 d. Veisiejuose, 3) lapkričio 17 d. nuotoliniu būdu, 4) gruodžio 8 d. Vilniuje; Aukštaitijos tarybos posėdžiai vyko: 1) gegužės 6 d. Rokiškyje, 2) spalio 21 d. Joniškyje, 3) gruodžio 15 d. nuotoliniu būdu; Mažosios Lietuvos taryba surengė tik 2 posėdžius: 1) gegužės 14 d. Šilutėje; 2) spalio 26 d. Klaipėdoje. Iš viso buvo surengta 17 regioninių tarybų posėdžių, iš kurių 3 – nuotoliniu būdu (regioninių tarybų protokolų santraukas žr. 6 priede). 2015 m. rugsėjo 23 d. Panemunėje įvyko bendras EKGT, regioninių tarybų ir EKGT sekretoriato specialistų regionuose posėdis, skirtas regioninių tarybų veiklos koordinavimo, perspektyvų ir problemų aptarimui.

X