Regioninių tarybų veikla

Regioninių tarybų veikla 2018 metais

Pirmasis Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdis įvyko 2018 m. sausio 29 d. Klaipėdos miesto etnokultūros centre. Dalyvavo 15 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos 2018 m. veiklos planas. 3. Regioninių tarybų nuostatai ir reglamentai. 4. Etninės kultūros finansavimas per Lietuvos kultūros  tarybą. 5. Mažosios Lietuvos tarybos sudėties keitimas. 6. Administracinė-teritorinė reforma.

Nutarta:1.1. Pritarti Mažosios Lietuvos tarybos 2017 m. veiklos ataskaitai. 1.2. Siekti Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo įteisinimo.  1.3. Pateikti siūlymus dėl LR Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pataisų. 2. Patvirtinti 2018 m. Mažosios Lietuvos tarybos veiklos planą. 3.Parengti siūlymus EKGT dėl regioninių tarybų nuostatų ir reglamento pakeitimo.   4. Pritarti siūlymams didinti etninės kultūros kvotas finansuojant projektus per Lietuvos kultūros tarybą. 5. Kreiptis į Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungą dėl nario delegavimo į Mažosios Lietuvos tarybą. 6. Esant poreikiui organizuoti diskusiją dėl  administracinės-teritorinės reformos.

Pirmasis Suvalkojos (Sūduvos) regioninės tarybos posėdis vyko 2018 m. sausio 18 d. Marijampolės kultūros centre, Marijampolėje. Dalyvavo 15 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2017 metų veiklos ataskaita. 2. Regioninės tarybos 2018 metų veiklos planas. 3. EKGT pirmininkės D.Urbanavičienės teikiamas projektas „Lietuvos dabartinės regionalizacijos trūkumai ir siūlomas naujas modelis“. 4. Regioninės tarybos sudėties atnaujinimas.

Nutarta: 1. Patvirtinti 2017 metų Regioninės tarybos veiklos ataskaitą. 2. Patvirtinti papildytą 2018 metų Regioninės tarybos planą. 3. Pritarti D.Urbanavičienės teikiamam projektui „Lietuvos dabartinės regionalizacijos trūkumai ir siūlomas naujas modelis“ . 4. Pakviesti Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybes ir nevyriausybines organizacijas deleguoti naujus narius į Suvalkijos (Sūduvos) regioninę etninės kultūros globos tarybą.

X