Renginiai

Konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“

2017 m. lapkričio 16 d. Papilėje (Akmenės r.) įvyko Etninės kultūros globos tarybos organizuota konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“. Renginys dedikuotas Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinėms ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečiui įprasminti. Kartu vyko ir Tarybos bei regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdis.

Renginį pradėjo Tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, pasveikindamas iš visos Lietuvos susirinkusius etninės kultūros puoselėtojus. Sveikinimo žodį tarė ir Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.

Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys pradėjo diskusiją apie šiuo metu itin aktualų Lietuvos regioninės politikos klausimą. Viceministro teigimu, regioninės politikos tikslas – užtikrinti orų gyvenimą regionuose, ekonominių problemų sprendimą, emigracijos sustabdymą. Regioninės politikos gairių klausimui buvo skirtas ir EKGT vyr. specialistės Dalios Urbanavičienės pranešimas. D. Urbanavičienė teigė, kad regioninės politikos reformos pagrindas turėtų būti dėmesys etnografinių regionų tapatybei.

Konferencijoje daug dėmesio skirta naujausiems su etnine kultūra susijusiems leidiniams. Istorikė Vida Girininkienė pristatė savo parengtą Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms skirtą 2018-ųjų metų kalendorių-knygą. Renginio dalyviai didįjį istoriką pagerbė ir aplankydami Papilėje esantį jo kapą.

Doc. dr. Juozas Pabrėža pristatė Lietuvos etnografinių regionų, ypač Žemaitijos, kultūrai reikšmingą leidinį – „Žemaičių kalba ir rašyba“.

Konferencijoje pristatyti Etninės kultūros globos tarybos vykdomos Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos 2017 metais atlikti tyrimai. Doc. dr. Andželika Bylaitė-Žakaitienė ir doc. dr. Dovilė Kulakauskienė kalbėjo apie etninės kultūros specialistų poreikį Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Loreta Lichtarovičienė skaitė pranešimą „Etninės kultūros ugdymas Lietuvos suaugusiųjų mokyklose“. Prof. dr. Rimantas Balsys sudomino pranešimu „Lietuvos mitologiniai parkai“. Auksė Noreikaitė pristatė temą „Latvijos lietuvių etninio tapatumo raiška XXI a. pradžioje“. Doc. dr. Filomena Kavoliutė gvildeno esminių sprendimų laukiantį Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo klausimą.

Konferencijos pabaigoje Tarybos pirmininkas Virginijus Jocys kalbėjo apie Norberto Vėliaus ir Lauryno Roko Ivinskio kelią Gulbių k. (Šilalės r.), Tarybos pirmininko pavaduotojas dr. Vytautas Tumėnas pristatė Lietuvos etninės kultūros draugijos vykdomą tyrimą (iš dalies finansuojamą LKT) „Kultūros vertybių nuostatų tyrimai valstybės politikai“.

Etninės kultūros globos tarybos ir regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdyje pasveikinti per 15 regioninių tarybų gyvavimo metų ypač nusipelnę nariai.

Taip pat paskelbti 2017 metais geriausiai tradicijas puoselėjusios seniūnijos konkurso rezultatai. Aukštaitijoje geriausiomis pripažintos Krakių (I vieta), Kruonio (II) ir Meškuičių seniūnijos; Dzūkijoje – Merkinės (I), Valkininkų (II) ir Lazdijų (III); Mažojoje Lietuvoje – Priekulės (I), Smalininkų (II), Natkiškių (III); Suvalkijoje (Sūduvoje) – Šunskų (I), Sasnavos (II) ir Liudvinavo (III). Žemaitijoje – Sedos (I), Papilės (II) ir Mosėdžio (III) seniūnijos.

Renginį vainikavo ekskursija po Papilės Simono Daukanto memorialinį muziejų.

Etninės kultūros globos taryba dėkoja už pagalbą organizuojant renginį Akmenės rajono savivaldybei ir Papilės seniūnijai.

X