Renginiai

Konferencija „Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė"

2018 m. gegužės 28 d. LR Seimo laikinoji Etninės kultūros grupė, Etninės kultūros globos taryba (EKGT) ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga (LEKUS) surengė konferenciją "Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė". Konferencija vyko LR Seimo Europos informacijos biure (Seimo III rūmai, Gedimino pr. 83, Vilnius).

Konferencijos tikslas – apsvarstyti ir parengti rekomendacijas šiais klausimais:

  • Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. patvirtintų pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimas.
  • Etninės kultūros ugdymo sampratos įteisinimas ir taikymas ilgosiose gimnazijose.
  • Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados įteisinimas ir organizavimas.
  • Etnokultūrinio ugdymo pedagogų rengimo inicijavimas ir strategijos dėl kvalifikacijos tobulinimo šioje srityje parengimas.
  • Privalomojo Etninės kultūros dalyko įvedimas į pradinį ugdymą.
  • Etnokultūrinio ugdymo plėtra per neformalųjį ugdymą.
  • Gerosios etnokultūrinio ugdymo patirties sklaida.
  • Etnokultūrinio ugdymo metodinių priemonių leidyba ir sklaida.

Pirmininkavo: LR Seimo nariai Arūnas Gumuliauskas, Stasys Tumėnas ir Robertas Šarknickas; EKGT pirmininkė doc. dr. Dalia Urbanavičienė, LEKUS pirmininkė Rūta Čėsnienė, prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė (LMTA Etnomuzikologijos katedros vedėja, LEKUS valdybos ir EKGT narė), LEKUS pirmininkės pavaduotoja doc. dr. Laimutė Anglickienė.

Buvo perskaityti šie pranešimai:

Etninės kultūros ugdymo reikšmė ir raida Lietuvoje. Doc. dr. Dalia Urbanavičienė (EKGT pirmininkė, LEKUS pirmininko pavaduotoja). Pranešimo medžiaga

Folkloras – kūrybiškumo ir bendravimo mokykla visuose ugdymo tarpsniuose. Nijolė Grivačiauskienė (Šeimos folkloro mokyklėlės „Tindi rindi riuška“ vadovė, folkloro kolektyvų „Gegutala“, „Mėtauja“ ir „Mėtaujėlė“ vadovė). Pranešimo medžiaga

Strategijos, kuriančios galimybes ne tik ugdyti etnine kultūra, bet ir ja gyventi ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Alina Sinicė (vaikų darželio „Baltų šalelė“ įkūrėja, LEKUS valdybos narė). Pranešimo medžiaga

Šiuolaikinis etnokultūrinis ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdymas: aktualumas ir galimybės. Raimonda Daunienė (vaikų darželio „Mažasis Trinapolis“ vadovė).

Šiandienos iššūkiai tautinio tapatumo ugdymui pradinėse klasėse. Dr. Egidijus Skarbalius (Seimo eksparlamentarų klubo Švietimo ir mokslo komiteto narys, LEKUS pirmininko pavaduotojas). Pranešimo medžiaga

Etninės kultūros pamokų svarba ir būtinumas pradinėse klasėse: patirtys, pastebėjimai ir susiklosčiusios tradicijos. Rima Visackienė (etninės kultūros mokytoja Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje).

Etninės kultūros specialisto poreikis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose. Dr. Dovilė Kulakauskienė (Vilniaus universitetas), doc. dr. Andželika Bylaitė-Žakaitienė (Klaipėdos valstybinė kolegija). Pranešimo medžiaga

Bendrieji integruoto ugdymo modeliai: užsienio ir Lietuvos mokslininkų įžvalgos. Prof. dr. Aldona Vilkelienė (Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Pranešimo medžiaga

Neformalus etnomuzikinis ugdymas: padėtis muzikos mokyklose. Doc. dr. Gaila Kirdienė (LMTA Etnomuzikologijos katedra, LEKUS valdybos narė). Pranešimo medžiaga

Etnokultūrinis ugdymas vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo centruose. Asta Valiukevičienė (Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vyr. mokytoja, LEKUS valdybos narė).

Etninės kultūros ugdymo sampratos taikymas ilgosiose gimnazijose. Daiva Žiūrienė (Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktorė) ir doc. dr. Dalia Urbanavičienė (EKGT pirmininkė, LEKUS pirmininko pavaduotoja). Pranešimo medžiaga

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados poreikis. Daiva Briedienė (Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, LEKUS narė). Pranešimo medžiaga

Etninės kultūros specialistų rengimo būklės apžvalga. Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė (LMTA Etnomuzikologijos katedros vedėja, LEKUS valdybos ir EKGT narė), doc. dr. Laimutė Anglickienė (VDU Kultūros studijų katedros vedėja, LEKUS valdybos narė) ir doc. dr. Dalia Senvaitytė (VDU Kultūros studijų katedra, EKGT narė). Pranešimo medžiaga

Renginys buvo transliuojamas internetu.

Renginio įrašą galima peržiūrėti čia:  https://www.youtube.com/watch?v=slgYT1UBFTM

EKGT informacija
Ramintos Valinčiūtės nuotraukoje - Raginėnų piliakalnis Radviliškio rajone (Nuotrauka atsiųsta LEKUS organizuotam konkursui "Mano piliakalnis")

X