Renginiai

Konkursas „Geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija 2017“

2017 m. lapkričio 29 d. Trakų salos pilyje apdovanoti Etninės kultūros globos tarybos kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija organizuoto konkurso „2017 metais geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija“ nugalėtojai.

Geriausiai tradicijas puoselėjusiomis seniūnijomis šiemet pripažintos šios: Aukštaitijoje – Krakių (I vieta), Kruonio (II) ir Meškuičių. Dzūkijoje (Dainavoje) – Merkinės (I), Valkininkų (II) ir Lazdijų (III). Mažojoje Lietuvoje – Priekulės (I), Smalininkų (II), Natkiškių (III). Suvalkijoje (Sūduvoje) – Šunskų (I), Sasnavos (II) ir Liudvinavo (III). Žemaitijoje – Sedos (I), Papilės (II) ir Mosėdžio (III).

Seniūnijas nugalėtojas sveikino LRS Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis, EKGT pirmininkas Virginijus Jocys, LSSA prezidentas Kęstutis Vilkauskas.

Šiais metais konkursui paraiškas buvo pateikusios 28 seniūnijos. Paraiškas vertino regioninių etninės kultūros globos tarybų nariai. Geriausiai tradicijas puoselėjusios seniūnijos atrinktos susumavus regioninių tarybų narių vertinimo rezultatus.

Konkursą Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija skelbė jau antrą kartą. Konkurso tikslas – skatinti seniūnijas puoselėti etnografinių regionų tradicijas. Šiais metais konkursas skirtas Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinų metų bei ateinančio Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio paminėjimui įprasminti.

Seniūnijos vertintos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

·         kiek ir kokių tradicinių (etnokultūrinių) renginių organizuota seniūnijoje;
·         ar skirta dėmesio tautinio kostiumo puoselėjimui;
·         ar atkreiptas žvilgsnis į seniūnijos teritorijoje dunksančius piliakalnius – ar švęstos ant (prie) jų kalendorinės ir valstybinės šventės, ar rūpintasi jų priežiūra, ar stengtasi skleisti apie juos informaciją;
·         kiek dėmesio skirta istorinių vietovardžių saugojimui ir įpaminklinimui;
·         kokiomis kitomis formomis puoselėta etninė kultūra (ar seniūnija gali pasigirti etnokultūrines tradicijas tęsiančiomis sodybomis, ar vyksta tradicinių amatų mokymai ir t. t.);
·         ar tradicijos puoselėtos kūrybiškai;
·         ar etnokultūriniame gyvenime dalyvavo didelė seniūnijoje gyvenančių žmonių dalis, ar šis gyvenimas buvo įdomus jaunimui;
·         ar darni buvo seniūnijoje gyvenančių šeimų ir veikiančių bendruomenių, visuomeninių organizacijų, klubų, mokyklų, kultūros centrų, parapijų veikla;
·         ar seniūnija bendradarbiavo su kitomis etnografinio regiono seniūnijomis.

Etninės kultūros globos taryba labai džiaugiasi konkurso metu atsiskleidusiomis seniūnijose vykstančiomis gražiomis etnokultūrinėmis iniciatyvomis.

Visoms Lietuvos seniūnijoms linkime neišsenkančios energijos ir kūrybingumo puoselėjant etnografinių regionų etninę kultūrą!

EKGT informacija

Nuotraukose – akimirkos iš 2017 metais geriausiai tradicijas puoselėjusių seniūnijų apdovanojimo renginio Trakuose.

X