EKGT darbo grupės

EKGT darbo grupės

EKGT ekspertų darbo grupės, sudarytos 2018 m. vasario 20 d.Tarybos posėdyje.

Švietimo ir mokslo

 • D. Vyčinienė
 • D. Senvaitytė
 • R. Žarskienė (tik aukštojo mokslo studijų programų klausimais)
 • D. Urbanavičienė
 • Rūta Čėsnienė (kviestinė ekspertė)
 • Gaila Kirdienė (kviestinė ekspertė)
 • Daiva Briedienė (kviestinė ekspertė)

Nematerialaus kultūros paveldo

 • S.Daugirdienė
 • O. Drobelienė
 • L. Petrošienė
 • L. Sungailienė
 • R. Žarskienė
 • V. Jocys
 • J. Šorys
 • R. Paukštytė-Šaknienė
 • D. Urbanavičienė

Tautinio paveldo produktų

 • Z. Mackevičienė
 • V. Jocys
 • J. Rudzinskas
 • D. Urbanavičienė

Kultūrinio turizmo

 • S.Daugirdienė
 • V. Griškevičienė
 • G.Šapranauskaitė
 • D. Senvaitytė
 • V. Jocys
 • Z. Mackevičienė
 • D. Urbanavičienė

Regionų kultūros politikos

 • P. Kalnius
 • V. Griškevičienė
 • Z. Mackevičienė
 • O. Drobelienė
 • R. Vasaitienė
 • V. Jocys
 • J. Rudzinskas
 • D. Urbanavičienė

Užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimo

 • K. Kuprytė
 • V. Jocys
 • N. Balčiūnienė
 • R. Paukštytė-Šaknienė
 • D. Urbanavičienė

Etnokultūrinio sąjūdžio

 • D. Vyčinienė
 • N. Balčiūnienė
 • D. Urbanavičienė

Etninės kultūros sąvokų

 • P. Kalnius
 • L. Petrošienė
 • D. Senvaitytė
 • V. Jocys
 • D. Urbanavičienė

Etninės kultūros sklaidos

 • S.Daugirdienė
 • J. Rudzinskas
 • J. Šorys
 • D. Urbanavičienė
X