Regioninės tarybos

Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos nariai

1. Rima Vasaitienė, Suvalikos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos pirmininkė, Zanavykų muziejaus direktorė

2. Rasa Januškienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė, Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros programos koordinavimo grupės narė

3. Laura Lukenskienė, etnomuzikologijos mokslų daktarė, Kauno miesto muziejaus muziejininkė

4. Agnė Rapulskytė, Kauno rajono Samylų kultūros centro Ilgakiemio laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

5. Liudas Mikalauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys, operos dainininkas

6. Birutė Kerušauskienė, Višakio Rūdos kultūros namų vadovė

7. Dalia Venckienė, Marijampolės kultūros centro vyriausioji etnokultūros specialistė

8. Eglė Alenskaitė, Marijampolės kultūros centro Šunskų skyriaus folkloro ansamblio „Žvirgždė“ vadovė

9. Irena Urbanavičienė, Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė

10. Eglė Plančiūnienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

11. Virginija Snudaitienė, Šakių kultūros centro folkloro kolektyvo meno vadovė

12. Virginija Armanavičienė, Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos daugiafunkcio centro dailės mokytoja ekspertė

13. Aušra Mickevičienė, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus muziejininkė, edukatorė

14. Asta Jankeliūnienė, Kalvarijos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

15. Ernesta Juodsnukytė, Prienų krašto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja

16. Vilija Kepežinskienė, Kauno tautinės kultūros centro direktorė

17. Albinas Vaškevičius, Kauno „Tautos namų“ šokių klubo „Ratas“, Kauno r. Garliavos Folkoro klubo „Gegutala“ folkloristas armonikierius

18. Valentinas Jazerskas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas

19. Ona Birutė Surdokienė, Marijampolės liaudies menininkų klubas „Mūza“ vadovė, Marijampolės kultūros centro parodų organizatorė

20. Kęstutis Subačius, Marijampolės  Sūduvos krašto kultūros, istorijos ir mokslo draugijos vicepirmininkas

21. Agnė Brazaitienė, J. Basanavičiaus gimtinės muziejaus vyriausioji muziejininkė

22. Andrius Milinkevičius, Vilkaviškio Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus etninės kultūros specialistas

X