Regioninės tarybos

Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos nariai

1. Virginijus Jocys, Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas

2. Juozas Pabrėža, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotojas, Šiaulių universiteto Regionų plėtros vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

3. Rūta Vildžiūnienė, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentė

4. Aldona Kuprelytė, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotoja, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja

5. Kristina Urniežienė, Akmenės rajono savivaldybės skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė,

6. Gintarė Stirbienė, Eržvilko kultūros centro meno vadovė

7. Nomeda Bandzienė, Kelmės kultūros centro Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus vedėja

8. Alma Slušnytė, Klaipėdos rajono savivaldybės Vėžaičių kultūros centro direktorė

9. Irma Žąsytienė, Kretingos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

10. Jurgita Šilinskytė, Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

11. Diana Kanclerė, Klaipėdos Meno psichologijos centro muzikos pedagogė

12. Silvija Čižaitė-Rudokienė, Raseinių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros  ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

13. Aida Liutikienė, Rietavo savivaldybės kultūros centro meno vadovė

14. Vita Pajarskienė, Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyriaus folkloro ansamblio vadovė

15. Diana Martinaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

16. Birutė Poškienė, Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė

17. Irmina Kėblienė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė

18. Adma Baltutienė, Žemaičių krašto etnokultūros centro etnografė

19. Iridija Mockienė, Tauragės kultūros centro padalinių rajone vadovė

20. Rita Macijauskienė, Telšių rajono savivaldybės kultūros folkoristė, vaikų ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė

21. Laima Kelmelienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė

22. Lina Misiulytė, Pagramančio regioninio parko kultūrologė

23. Sigita Milvidienė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus etnografijos skyriaus vedėja

24. Linas Šedvilas, Varnių regioninio parko vyriausiasis specialistas

25. Jolanta Skurdauskienė, Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja

26. Paulius Vaniuchinas, Heraldikos akademijos direktorius

X