Suvalkija (Sūduva)

Herbas ir vėliava

Suvalkijos (Sūduvos) herbo ir vėliavos projektai sukurti Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos iniciatyva, projektų autorius – Rolandas Rimkūnas. Herbo ir vėliavos projektai suderinti Lietuvos heraldikos komisijoje 2015 m. balandžio 2 d.

Didžiajame Suvalkijos (Sūduvos) herbe pavaizduotas raudonas tauras (su sidabro akimis ir dantimis) ant sidabrinio skydo, skydą iš abiejų pusių puošia sidabrinės ąžuolo šakelės su gilėmis, o šakelių apačia sujungta sidabriniu kaspinu, kuriame raudonomis raidėmis įrašytas devizas "Vienybė težydi". Herbo devizas sutampa su paskutine Lietuvos himno eilute primenant, kad jo autorius Vincas Kudirka yra kilęs iš šio regiono. Ąžuolo šakos simbolizuoja gilią regiono istoriją, o tauras yra energingumo, didžiadvasiškumo ir taurumo simbolis.

Mažajame Suvalkijos (Sūduvos) herbe vaizduojamas raudonas tauras (su sidabro akimis ir dantimis) ant sidabrinio skydo.

Suvalkijos (Sūduvos) herbas tapo pirmuoju Lietuvos etnografinių regionų herbu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Prezidento ir įgijusio visišką valstybės pripažinimą. Jį patvirtino Prezidentas Gitanas Nausėda 2021 m. birželio 21 d. dekretu Nr. IK-655 „Dėl Suvalkijos (Sūduvos) didžiojo ir mažojo herbų patvirtinimo” , atsižvelgdamas i Lietuvos heraldikos komisijos 2021 m. birželio 11 d. teikimą Nr. 3D-17.

 

Suvalkijos (Sūduvos) vėliava yra herbinė vėliava. Tai raudonos spalvos audeklas, kurio centre išsiuvinėtas Suvalkijos (Sūduvos) regiono herbas. 

Suvalkijos (Sūduvos) reprezentacinės vėliavos aukščio ir pločio santykis yra 5: 6. Vėliavos lauko aukštis (natūroje) – 1 m 20 cm. Vėliavos lauke esančios herbinės figūros siuvinėtos ar aplikuotos, vėliavos laukas iš trijų laisvų kraštų apsiūtas sidabrine virvele.

Suvalkijos (Sūduvos) lauko vėliavos pločio ir aukščio santykis yra 3 : 5. Vėliavos lauko aukštis (natūroje) – 1 m 10 cm, vėliavos dydis reikalui esant proporcionaliai gali kisti.

Suvalkijos (Sūduvos) vėliava tapo pirmąja pilnai įteisinta Lietuvos etnografinių regionų vėliava. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme nustatytomis taisyklėmis, Suvalkijos (Sūduvos) vėliava buvo patvirtinta Etninės kultūros globos tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d.

 

Etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarkos>>>

 

X