Etninės kultūros globos tarybai - 20 metų

EKGT regioninių tarybų susitikimai

Dabartinę regioninių tarybų sudėtį rasite čia: https://ekgt.lt/apie-taryba/regionines-tarybos/

EKGT regioninės tarybos susitinka aptarti svarbiausių etninės kultūros klausimų, iškylančių skirtinguose Lietuvos etnografiniuose regionuose, keturis kartus per metus. Vieną kartą metuose įvyksta bendras visų penkių EKGT regioninių tarybų posėdis.

Dalinamės EKGT regioninių tarybų pastarųjų metų posėdžių, kuriuos dažnu atveju lydi turtinga kultūrinė programa, akimirkomis.

X