Etnografinių regionų vėliavų ir herbų naudojimo tvarkos

Etnografinių regionų vėliavų ir herbų naudojimo tvarkos

2019 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų bei Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymų pataisas, kuriomis nuspręsta įtvirtinti Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų, užsienio lietuvių bendruomenių vėliavų naudojimo teisinį reguliavimą. Šiomis pataisomis išspręsta Etninės kultūros globos tarybos (toliau - EKGT) kelta problema, kad Lietuvos etnografinių regionų heraldiniai ženklai neturi teisinio statuso ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybės Lietuvoje kelta problema, kad nėra reglamentuotas Pasaulio lietuvių bendruomenės vėliavų naudojimas.

EKGT buvo įpareigota parengti Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarkas. Remdamasi šiuo nutarimu EKGT parengė:

EKGT patvirtintose Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarkose nustatyti Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tikslai ir naudojimo atvejai, leidimų naudoti etnografinių regionų herbus juridiniams asmenims suteikimo sąlygos, apibrėžtos etnografinių regionų herbų ir vėliavų ypatybės.

Pastebėtina, kad Lietuvos etnografinio regiono herbo naudojimo tvarkose aprašyti etnografinių regionų herbų etalonai dar turės būti patvirtinti Lietuvos Respublikos Prezidento. Lietuvos heraldikos komisijos (toliau – LHK) teigimu, kai kurių etnografinių regionų herbų ir vėliavų projektai LHK derinti buvo pateikti gana seniai, o šiuo metu yra pasikeitę heraldikos projektams keliami reikalavimai. Todėl svarstoma, kad kai kuriuos etnografinių regionų heraldinių ženklų projektus dar reikės peržiūrėti ir patikslinti.

Kol kas Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarkose aprašyti tik keturių Lietuvos etnografinių regionų (Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos) heraldiniai ženklai. Mažosios Lietuvos vėliava ir herbas nereglamentuoti, nes nėra baigtas šio regiono heraldinių ženklų kūrimo ir derinimo su LHK procesas. Vadinasi, EKGT patvirtintos Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarkos dar turės būti tikslinamos po galutinio heraldinių ženklų projektų suderinimo ir patvirtinimo.

EKGT informacija

X