Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos

Informacija kuriantiems etnokultūrinę kaimo turizmo sodybą

Siekdami, kad Lietuvoje atsirastų kuo daugiau kaimo turizmo sodybų, kuriose plėtojamos senosios architektūros tradicijos, parengėme vaizdo pasakojimų bei kitos informacijos rinkinį. Šiame rinkinyje – tyrėjų paskaitos apie sodybos dermę su aplinka skirtingose kultūrose, videosiužetai ir literatūra apie Lietuvos etnografinių regionų kaimo architektūros tradicijas, praktiniai patarimai bandantiems prikelti gyvenimui seną sodybą, reportažai, kuriuose savo patirtimi dalijasi etnokultūrinių kaimo turizmo sodybų šeimininkai. Kviečiame šiuo rinkiniu naudotis kuriant savo sodybą! 

Namai, žmogus ir aplinka: dermės skirtingose kultūrose  

 

 • Dr. Rasa Bertašiūtė „Mūsų namai – gyvenimų veidrodis“. Paskaitoje aiškinamasi, kaip architektūra veikia žmogaus savijautą. Analizuojamos tradicinės architektūros formų reikšmės ir poveikis žmogui. Paskaita skaityta festivalyje „Čiulba ulba“, vykusiame Marcinkonyse 2021 m. birželio 24–27 d.
 • Doc. dr. Aistė Andriušytė „Kaip su aplinka draugauja namai“. Pranešime aptariama tradicinė ir moderni architektūra kraštovaizdyje. Analizuojamos visapusiškos architektūros sąsajos su aplinka. Pranešimas skaitytas XV Prigimtinės kultūros seminare „Prigimtinė gamtojauta ir ekologinė sąmonė“, vykusiame Pervazninkuose (Šakių r.) 2018 m. birželio 28 – liepos 1 d.

Nuotraukoje – Rusnėje įsikūrusios kaimo turizmo sodybos „Pakalnė“ fragmentas

 

Lietuvos etnografinių regionų tradicinės kaimo architektūros bruožai

Nuotraukoje – Lapiuose (Klaipėdos r.) įsikūrusios žemaitiškos sodybos „Prie šaltinio“ fragmentas

Virtualioje erdvėje pasiekiami leidiniai apie tradicinę architektūrą

Praktiniai patarimai siekiantiems prikelti seną sodybą

 • Įsigijau medinį namą, ką daryti? Lietuvos liaudies buities muziejaus parengtame vaizdo įraše glaustai ir aiškiai pateikta informacija visiems senų medinių namų savininkams apie tai, ką būtina atlikti norint prikelti seną medinį namą.
 • Lietuvos etnografinių regionų tradicinės kaimo architektūros katalogai „Kaimo statyba“. LRT laidoje „Namai namučiai“ kalbinama leidinių „Kaimo statyba“ kūrybinė grupė – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė, architektė, tradicinės architektūros tyrėja dr. Rasa Bertašiūtė, architektė Vilma Karvelytė-Balbierienė.
 • Gaivinama lietuviška medinė architektūra. Žinių radijo laidoje „Paveldas ateičiai“ pasakojama apie Lietuvos liaudies buities muziejuje prikeltą Aristavėlės dvarą. Specialistai pristato šio unikalaus, medinių dvarų sodybų architektūrą reprezentuojančio pastato atkūrimo darbus.
 • Vaizdo pasakojimų ciklas „Specialistai atsako“. Jame – tyrėjų ir meistrų atsakymai į įvairius klausimus, kylančius planuojant restauruoti ar restauruojant senus statinius. Ciklą parengė Kultūros paveldo šventės „Heritas“ oragnizatoriai:
 • Specialistai atsako: apie pamatus. Vaizdo pasakojime apžvelgiami galimi pamatų tvarkybos būdai. Aptariamos kalkių skiedinio gerosios savybės, jo pranašumai lyginant su cementiniu skiediniu. Taip pat pateikiama patarimų, kaip rūpintis pamatais, juos sutvarkius.
 • Specialistai atsako: apie rąstus. Meistrai pataria, kokio diametro plyšiukus ir kokiomis medžiagomis vertėtų užkaišioti medinio pastato sienojus. Apžvelgiamos natūralių šiltinimo medžiagų savybės, taip pat atkreipiamas dėmesys į dažniausiai daromas klaidas.
 • Specialistai atsako: apie sijas. Meistrai dalijasi žiniomis, kaip ir kokiais tyrimais nustatomi sijų pažeidimai, kokių medžiagų reikėtų vengti norint sutvirtinti medinio pastato sijas.
 • Specialistai atsako: apie stogą. Meistrai pasakoja apie mūsų kraštui būdingas autentiškas, natūralias stogo dangas. Atkreipiamas dėmesys į augalinių stogo dangų ilgaamžiškumą, privalumus, trūkumus bei augalinio stogo įrengimo galimybes.
 • Specialistai atsako: apie puošybos elementus. Vaizdo pasakojime atkreipiamas dėmesį, kokius šių elementų skirtumus galime pastebėti kaimo ir miesto medinės architektūros pastatuose.
 • Specialistai atsako: kur ieškoti informacijos? Šis vaizdo pasakojimas skirtas kultūros paveldą reglamentuojančiai teisinei bazei aptarti. Specialistai dalijasi įžvalgomis, naudingais patarimais, nuorodomis, kur ir kaip ieškoti informacijos apie kultūros paveldo objektus, pataria, į ką kreiptis ieškant kvalifikuotos konsultacijos.
 • Medinių langų ir durų restauravimas. Vaizdo įraše pristatomi visi medinių langų ir durų restauravimo etapai, reikalingi įrankiai ir medžiagos, pateikiami praktiniai patarimai. Medžiaga nufilmuota mokymų Viešvilėje, vykusių 2016 m. birželio 9–12 d., metu.
 • Tradicinis stogų dengimas nendrėmis. Agluonėnų etnografinės sodybos edukacinis filmas apie tradicinį stogų dengimą nendrėmis.
 • Meistrų patirtys restauruojant tradicinius statinius. Videoreportaže meistrai pasakoja apie ventiliavimo angų įrengimą restauruoto medinio pastato palėpėje, „išsivaikščiojusios“ žardinės konstrukcijos atkūrimą ir sutvirtinimą, „išvyrėjusio“ čerpinio stogo tvarkymą, pristatoma tradicinio tinkavimo technika bei stogo dengimas nendrėmis. Medžiaga nufilmuota 2018 m. lapkričio 23 d. Paveldo mylėtojų sambūrio savanoriškos talkos Lietuvos liaudies buities muziejuje metu.
 • Kelionė po Čiulų dvarą. LRT laidoje „Atspindžiai: paveldo kolekcija“ jauni Čiulų dvaro savininkai pasakoja apie dvarelio restauravimo planus, restauravimo specialistai aptaria jo atkūrimo galimybes.

Nuotraukoje – Molėtų rajone įsikūrusios kaimo turizmo sodybos „Pagulbis“ fragmentas

Etnokultūrinių kaimo turizmo sodybų šeimininkų patirtys

EKGT informacija

X