Įdomiausi etnorenginiai Lietuvoje

PAVASARIS: Gandrinės

Gandrinės, dar vadinamos Blovieščiais, Gandrine, Sviestavone – tradicinė gandrų sugrįžimo šventė, švenčiama kovo 25 dieną. Gandrinės sutampa su bažnytine Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai švente.

Ši šventė kasmet linksmai švenčiama Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Šventės dalyviai kepa gandro bandeles, ieško gandro lauktuvių, visi kartu lanko pasėlius, apžiūrinėja biteles aviliuose, tekina sulą, tikrina, ar gandralizdyje jau yra šventės kaltininkų. Norėdami nusipelnyti pavakarių, vaikai verčiasi kūliais, o per gryčios stogą skrieja aulinis batas – kad javai nesupūtų.

Plačiau apie šventę: http://www.llbm.lt

Rimgaudo Žaltausko nuotrauka

X