Vasara

FESTIVALIS „ATATARIA LAMZDŽIAI"

Pirmosiomis birželio dienomis Kaune kasmet rengiamas tarptautinis folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai“. Programoje - ne tik Lietuvos ir užsienio ansamblių folkloro koncertai, bet ir įvairūs mokymai, kūrybinės dirbtuvės.

2021 m. festivalis planuotas birželio 4-6 dienomis, tačiau dėl pandeminės situacijos jis atšaukiamas.

Platesnė informacija - Kauno tautinės kultūros centro svetainėje: www.ktkc.lt Gyčio Aučiniko nuotrauka.

ŽIRGŲ SPORTO IR TRADICINĖS KULTŪROS ŠVENTĖ „BĖK, BĖK, ŽIRGELI"

Šis renginys įprastai vyksta Niūronyse (Anykščių r.) esančiame Arklio muziejuje pirmą birželio šeštadienį. Šiuo renginiu siekiama populiarinti žirgų sportą, kelti sportinį meistriškumą, išaiškinti stipriausius šalies raitelius bei pajėgiausius žirgus, kartu aktualizuoti etnokultūroje gilias tradicijas turinčią žirgo ir žmogaus bendrystę. Šventės programoje – pažintis su tradicinėmis lietuviškomis žirgų veislėmis, tautinio paveldo ir amatų mugė, teatralizuoti žirgų sporto konkūrai ir pasirodymai, parodos, koncertai, žygiai su žirgais. 

Šiemet šventė „Bėk, bėk. žirgeli!" vyks mažesniu formatu. Vis gi ji vyks! Šventės data - birželio 5 diena.

Daugiau informacijos Arklio muziejaus svetainėje: http://arkliomuziejus.lt Nuotrauka iš šios svetainės.

SAVAITGALIS SU KANKLĖMIS

Į šį renginį kviečiami mėgstantys groti tradicinėmis kanklėmis. Jau trečią kartą organizuojmas „Savaitgalis su kanklėmis" bus skirtas Suvalkijos (Sūduvos) tradicijai. Kankliuoti mokys ir paskaitas skaitys Laimutė Proškutė, Laura Lukenskienė, Vytautas Alenskas, Liuda Kašina, Ramunė Balčiūnienė.

„Savaitgalis su kanklėmis" vyks birželio 11 - 13 d. Suvalkijoje (Sūduvoje)(tikslesnė informacija bus pateikta vėliau). Užsiregistruoti į šią stovyklą galite užpildę šią anketą: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeu2HQCtFn.../viewform...

Renginį organizuoja asociacija „Kadujo". Daugiau informacijos stovyklos paskyroje: https://www.facebook.com/events/388050735661161/?ref=newsfeed

VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „AŠ PASIEJAU VĖINA POPA"

Kas antrus metus pirmąjį vasaros mėnesį folkloro mylėtojus sukviečia Žemaitijos sostinėje Telšiuose vykstantis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Aš pasiejau vėina popa". Šis festivalis rengiamas nuo 1986 metų. Jame pristatomos įvairių tautų tradicijos. Festivalio programoje  – koncertai, naktišokiai, edukacinės programos mažiesiems žiūrovams, kūrybinės laboratorijos folkloro ansamblių dalyviams, kuriose - muzikinės improvizacijos, gyvas, jaunatviškas folkloras.

2021 metais festivalis „Aš pasiejau vėina popa" planuojamas birželio 18-19 d.

Organizatorius - Telšių rajono savivaldybės kultūros centras. Platesnė informacija: https://www.facebook.com/aspasiejauveinapopa/ Nuotrauka iš festivalio paskyros.

MEDININKŲ PILIES ŽAIDYNĖS

Kiekvieną vasarą vyksta intriguojantis gyvosios istorijos festivalis „Medininkų pilies žaidynės". Senoji Medininkų pilis atgyja –  žvanga riterių kalavijai, smagiame šokio ir žaidimų sūkuryje sukasi dalyviai ir svečiai, darbuojasi nagingi amatininkai.

Deja, šiemet dėl pandeminės situacijos renginys nevyks.

Renginį organizuoja Trakų istorijos muziejaus Medininkų pilies skyrius. Daugiau informacijos bus pateikiama vėliau: http://www.trakaimuziejus.lt

FESTIVALIS „TEK SAULUŽĖ ANT MARAČIŲ"

Festivalis „Tek saulužė ant maračių“ sukviečia Lietuvos ir užsienio tradicinio bei modernaus folkloro ansamblius į Neringą. Kasmet pasirenkant vis naują festivalio temą, festivalio siekis išlieka tas pats – per etninę kultūrą ieškoti atsakymo į egzistencinius – žmogaus gyvenimo prasmės, pasaulio harmonijos, žmonių bendruomenės darnos – klausimus. Žavi festivalio organizarorių pastangos perkelti folklorą nuo scenos į natūralią, autentišką aplinką, kurią gali pasiūlyti Kuršių nerija. 

Šiemet fesyivalis vyks birželio 20–23 d.

Organizatoriai – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“. Platesnė informacija: https://www.facebook.com/events/655945492033441/

RASOS / JONINĖS

Rasų arba Joninių naktį (birželio 24 d.) visoje Lietuvoje, daugybėje sodybų dega laužai, pinami vainikai, kupoliaujama ir niekas nemiega, kol nesulaukia ryto aušros.

Tačiau yra keletas vietų, kuriose švęsti Rasas pagal visas senąsias tradicijas susirenka ypač gausus būrys žmonių. Vilniuje tai Verkių parkas (prieš šventę informacija skelbiama svetainėse: http://www.etnokultura.lt, http://www.pavilniai-verkiai.lt), Dzūkijoje – Merkinė (Jonionių akmenys) (informacija: www.kukumbalis.lt), Aukštaitijoje – Kernavė (informacija: https://www.kernave.lt/renginiai/rasos-svente-kernaveje/) bei Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse (http://www.llbm.lt/), Mažojoje Lietuvoje – Rambyno kalnas (informacija: http://pagegiukc.lt), Klaipėdos senamiesčio erdvės (informacija: http://etnocentras.lt), Žemaitijoje – Plateliai (informacija: www.znp.lt). Šiose vietose per Rasas laukiamas kiekvienas, trokštantis pajusti tikrąją Rasų šventės dvasią.

Vytauto Daraškevičiaus nuotrauka.

DZŪKŲ KULTŪROS FESTIVALIS „ČIULBA ULBA"

Informacija apie šį fetsivalį skelbiama tik dzūkiškai:

„Biržalio 24–27 dzienas pralaisim Marcinkonysa, ba minėsim tį gimusį, daug gražaus ir prasmyngo darbo padarusį Juozų Averkų (1911–1998). Nūnai suveina jau 110 metų, kap Averkų šaimynon gimė Juozulis. Tuoj progu kviecam Jus pažįc šitų puikų daininykų, tautosakinykų, knygnešį, inkūrusį ir Marcinkonių etnograpinį ansamblį, katris kap rozas švenca savo gyvavimo 50-mecį.
 
Šito ranginio tradicijų pradėjom labai jaukiai, nor ir kuklokai, praaitų metų rugsėjin Mardasavi. Pajautį Jūs palaikymų ir susdomėjimų, incidrąsinom ir planuojam net keturų dzienų ranginį su labai dzidełi ir margu programu"
 
Pagrindinis festivalio organizatorius: Varėnos kultūros centras, daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/516697829350854

DAINŲ ŠVENTĖ

Lietuvos Dainų šventė yra nacionalinis visuotinio pobūdžio kultūros reiškinys, savo dvasia prilygstantis senosioms Graikijos olimpinėms žaidynėms. 2003 metais Lietuvos, Latvijos ir Estijos  dainų ir šokių švenčių tradiciją bei simboliką UNESCO pripažino žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru, 2008 m. ši tradicija įrašyta į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

Šventės programą sudaro šios pamatinės dalys: Folkloro diena, skirta tradicinei kultūrai, Ansamblių vakaras, spalvinga teatralizuota, stilizuota forma pateikiantis liaudiško prado programą, Šokių diena, kurios pagrindas – profesionalių choreografų sukurtos lietuvių papročius, simbolius interpretuojančios šokių kompozicijos. Šventės programą papildo Teatro diena, Liaudies meno paroda, nacionalinio instrumento – kanklių, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertai ir paradai, profesionaliosios kūrybos renginiai, emocingos ir spalvingos šventės dalyvių eitynės. Šventę vainikuoja Dainų diena, į vieną milžinišką chorą suburianti tūkstančius dainininkų.

Dainų šventė Lietuvoje organizuojama kas 5 metus. Artimiausiu metu jis vyjs 2024 metais. Pagrindinis šventės rengėjas - Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Daugiau informacijos: www.dainusvente.lt Nuotrauka iš festivalio svetainės.  

PRIGIMTINĖS KULTŪROS SEMINARAI

Prigimtinės kultūros institutas kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu kasmet pakviečia į jaukų susiėjimą, kuriame akademiškai, o tuo pačiu labai gyvai gilinamasi į tradicinę lietuvių kultūrą, kuri čia įgyja prigimtinės kultūros vardą. 

Šiemet Prigimtinės kultūros seminaras įgyja šiek tiek kitokią formą. Jis vadinamas Akademinėmis dirbtuvėmis. Jose galės dalyvauti tik 30 asmenų. Renginys vyks liepos 1-2 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.

Akademinių dirbtuvių tema - lietuvių kultūros vertybės. Pavadinimas: „Kalbantis paukštis, giedantis medis: vertybinės trajektorijos lietuvių prigimtinėje kultūroje".

Daugiau informacijos Prigimtinės kultūros instituto svetainėje http://www.prigimtine.lt 

Ankstesnių metų Prigimtinės kultūros seminarų įrašus galima rasti čia >>>

GYVOSIOS ARCHEOLOGIJOS DIENOS KERNAVĖJE

Pažymint Mindaugo karūnavimo įvykį, senojoje Lietuvos sostinėje Kernavėje kasmet vyksta eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“. Šis festivalis – puiki proga susipažinti su atkurtais priešistorės, ankstyvųjų viduramžių amatais ir gyvenimo būdu. Festivalio lankytojai gali pamatyti ir išgirsti, kaip buvo gaminami įrankiai, lipdomi ir žiedžiami puodai, siuvami rūbai, gaminami papuošalai ir įrengiami būstai. Kasmet vyksta viduramžių kovos, viduramžių juokdarių ir budelių pasirodymai, konkursai ir žaidimai. Koncertuoja senosios muzikos ansambliai. Pastaraisiais metais senovinius amatus demonstruojantys amatininkai festivalio metu apsigyvena rekonstruotuose XIII–XIV a. viduramžių Kernavės amatininkų namuose, dirbtuvėse, ūkiniuose pastatuose ir kiemuose. Rekonstuktoriai susirenka iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Vengrijos ir Norvegijos.

Šiemet „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“  vyks mažesniu formatu: jame susitiks tik LIetuvos rekonstruktoriai. Šventės data: liepos 9- 11 dienos. Be to kiekvieno vasaros mėnesio paskutinį savaitgalį rekonstruotose viduramžių Kernavės sodybose lankytojai laukiami renginyje „Senoji Kernavė atgyja". Rengėjai – Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija: www.kernave.org Daugiau informacijos veidaknygėje: https://www.facebook.com/KernavesMuziejus

Jono Vitkūno nuotrauka.

Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis
X