Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

Kviečiame savivaldybes aktyviai organizuoti pirmąjį Etninės kultūros olimpiados etapą

Šiemet ketvirtą kartą organizuojama Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. Pagal Olimpiados nuostatus, pirmąjį Olimpiados etapą  organizuoja savivaldybės. Kviečiame Lietuvos savivaldybes aktyviai įsitraukti į Olimpiados pirmojo etapo organizavimą suteikiant galimybę savo miesto ar rajono moksleiviams dalyvauti šioje Olimpiadoje!

Olimpiados sąlygose numatyta, kad organizuojant šį etapą savivaldybės arba jų įgalioti juridiniai asmenys turėtų bendradarbiauti su Etninės kultūros globos taryba arba jos padaliniais etnografiniuose regionuose. Todėl kviečiame kreiptis į:  

Metodinė literatūra rengiant mokinius Olimpiadai tema „Lietuvos etnografiniai regionai“

Ketvirtosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados, kuri vyksta 2021–2022 mokslo metais, tema – „Lietuvos etnografiniai regionai: tradicinė muzika, tautinis drabužis, patarmės, kulinarinis paveldas ir kitos savitos tradicijos“. Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga parengė literatūros šia tema sąrašą.

Kviečiame juo naudotis gilinant žinias apie etnografinius regionus >>>

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos, Rekomendacijos ir Komisijos darbo reglamentas

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada įsteigta 2018 metais Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvos mokslo, švietimo ir sporto ministerija bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. 

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes. Olimpiados steigimo iniciatoriai – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir Etninės kultūros globos taryba.

Pagrindinis Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rengėjas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos >>> 

Lietuvos mokinių etninės kultūros užduočių rengimo ir vertinimo rekomendacijos >>>

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados vykdymo ir vertinimo komisijos darbo reglamentas >>>

EKGT informacija

Nuotraukoje – Algirdo Juškevičiaus paukšteliai

Seminaras – pasirengimas ketvirtajai Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai

Siekdama palengvinti pasiruošimą Olimpiadai, Etninės kultūros globos taryba kartu su Kauno tautinės kultūros centru 2021 m. spalio 7 d. surengė seminarą „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą“, kuriame etninės kultūros ekspertai dalinosi žiniomis, reikalingomis ruošiantis Olimpiadai. Į seminarą pakviesti etninės kultūros, dailės, technologijų, lietuvių kalbos, istorijos bei kitų dalykų, neformaliojo švietimo mokytojai.

„Reitingų“ žurnale – dėmesys Etninės kultūros olimpiadai

Populiarus visuomenėje žurnalas „Reitingai“ 2021 metų Nr. 1 (15) tarp išskirtinių mokyklų pasiekimų menų olimpiadose ir konkursuose mini ir Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą. Žurnale pateikiami 2019–2020 metais vykusios Olimpiados (II Olimpiados) šalies turo rezultatai – išvardintos laureatus parengusios mokyklos.

„Reitingai“ – analitinis švietimo ir aukštojo mokslo žurnalas, kokybiniais pjūviais analizuojantis visas Lietuvos vidurines mokyklas bei gimnazijas ir aukštąsias mokyklas. Duomenis šiam žurnalui rengia patyrę reitingavimo profesionalai, duomenys audituojami.

Šia gera žinia pasidalijo viena iš Etninės kultūros olimpiados iniciatorių ir organizatorių, Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos direktorė Daiva Briedienė. Džiugu, kad tarp ilgas tradicijas turinčių olimpiadų ir konkursų (muzikos, dailės olimpiadų, epistolinio rašinio konkurso) garbingą vietą užima dar visai neseniai pradėta organizuoti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. 

EKGT informacija

Etninės kultūros olimpiados laimėtojai gali gauti papildomų taškų stodami į aukštąsias mokyklas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-651 Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada įtraukta į konkursinės eilės sudarymą 2019 metais. Tai reiškia, kad Etninės kultūros olimpiados, kaip ir kitų olimpiadų, laimėtojai galės gauti papildomų balų stodami į aukštąsias mokyklas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų skyriaus vyr. specialistės Indrės Mitkevičiūtės teigimu, papildomi taškai bus pridedami Olimpiados 1–3 vietų laimėtojams (10–12 klasių) stojant į bet kurią aukštąją mokyklą, į bet kurią programą. Pirmos vietos laimėtojai gaus 1,5 papildomo taško, antros vietos – 1 tašką, trečios vietos – 0,5 taško. Kelių olimpiadų laimėtojams gali būti pridėta iki 2,5 papildomo taško.

EKGT informacija

 

Seminaras „Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: rezultatai, užduotys, vertinimas“

2019 m. spalio 11 d. EKGT surengė seminarą etninės kultūros olimpiados rengėjams, vertintojams ir mokytojams, ruošiantiems mokinius olimpiadai, „Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: rezultatai, užduotys, vertinimas“.

Seminaras vyko Kauno tautinės kultūros centre. Daugiau informacijos >>>

III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados nugalėtojai

2021 m. balandžio 23 d. įvyko III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (2020–2021 mokslo metai) šalies etapas. Plačiau apie jį >>>

III Olimpiados respublikinio etapo dalyvių kūrybinės veiklos pristatymai

Kai kurie III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinio etapo dalyviai sutiko pasidalinti savo kūrybinės raiškos ir veiklos pristatymais. Kviečiame susipažinti su jais mūsų paruoštame grojaraštyje >>>

EKGT informacija

 

III Etninės kultūros olimpiados regioninis etapas

2021 m. vasario mėn. įvyko III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioninis etapas. Antrasis Olimpiados etapas vyko nuotoliniu būdu.

Plačiau apie šį etapą >>>

 

 

III Etninės kultūros olimpiados savivaldybių etapas

2020 m. gruodžio mėn. įvyko jau trečius metus rengiamos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmasis, savivaldybių etapas. Etninės kultūros globos taryba nuoširdžiai dėkoja šauniems moksleiviams ir jų mokytojams, pasiryžusiems dalyvauti Olimpiadoje, bei visoms Lietuvos savivaldybėms, padėjusioms surengti šį prasmingą renginį tokiu sudėtingu mums visiems metu. Olimpiada vyko nuotoliniu būdu. 

II Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados nugalėtojai

Etninės kultūros globos taryba sveikina II Lietuvos mokinių olimpiados ( (2019–2020 mokslo metų) nugalėtojus ir jiems padėjusius pasirengti mokytojus! Olimpiados nugalėtojai išrinkti 2020 m. spalio 2 d. Vilniaus Senvagės gimnazijoje vykusiame  Olimpiados respublikiniame ture. Olimpiados nugalėtojais tapo:

Ankstesnis 1 2 Sekantis
X