Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

Įvyko III Etninės kultūros olimpiados etapas savivaldybėse

2020 m. gruodžio mėn. įvyko jau trečius metus rengiamos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmasis, savivaldybių etapas. Etninės kultūros globos taryba nuoširdžiai dėkoja šauniems moksleiviams ir jų mokytojams, pasiryžusiems dalyvauti Olimpiadoje, bei visoms Lietuvos savivaldybėms, padėjusioms surengti šį prasmingą renginį tokiu sudėtingu mums visiems metu. Olimpiada vyko nuotoliniu būdu. 

Pirmajame etape dalyvavo 31 savivaldybė. Savo etnokultūrines žinias ir gebėjimus pasiryžo išbandyti 153 mokiniai (96 iš 5–8 kl. amžiaus grupės ir 57 iš 8–12 kl. amžiaus grupės) iš 76 Lietuvos mokyklų. 

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes. Olimpiados steigimo iniciatoriai – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir Etninės kultūros globos taryba.

Nuoširdžiai sveikiname pirmojo etapo nugalėtojus! Regioniniame Olimpiados ture kviečiame dalyvauti I ir II vietos laimėtojus.

Nuotraukoje – Olimpiada Zarasų r. savivaldybėje

EKGT informacija

X