Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos, Rekomendacijos ir Komisijos darbo reglamentas

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada įsteigta 2018 metais Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvos mokslo, švietimo ir sporto ministerija bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. 

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes. Olimpiados steigimo iniciatoriai – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir Etninės kultūros globos taryba.

Pagrindinis Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rengėjas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos >>> 

Lietuvos mokinių etninės kultūros užduočių rengimo ir vertinimo rekomendacijos >>>

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados vykdymo ir vertinimo komisijos darbo reglamentas >>>

EKGT informacija

Nuotraukoje – Algirdo Juškevičiaus paukšteliai

X