Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

Seminaras – pasirengimas ketvirtajai Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai

Siekdama palengvinti pasiruošimą Olimpiadai, Etninės kultūros globos taryba kartu su Kauno tautinės kultūros centru 2021 m. spalio 7 d. surengė seminarą „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą“, kuriame etninės kultūros ekspertai dalinosi žiniomis, reikalingomis ruošiantis Olimpiadai. Į seminarą pakviesti etninės kultūros, dailės, technologijų, lietuvių kalbos, istorijos bei kitų dalykų, neformaliojo švietimo mokytojai.

PROGRAMA

12.05–13.05 Regioniniai tradicinės muzikos ypatumai (prof. dr. Daiva Vyčinienė).
13.05–13.50 Etnografinių regionų raidos ir bendriausių ypatybių apžvalga (doc. dr. Dalia Urbanavičienė).
13.50–14.30 Lietuvių kalbos tarmės: ištakos, raida ir perspektyvos (dr. Violeta Meiliūnaitė).

14.30–15.00 Pietų pertrauka

15.00–15.40 Lietuvos etnografinių regionų tautinių kostiumų ypatumai (Danutė Keturakienė).
15.40–16.25 Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo tradicijos: gyvos ir aktualios (dr. Loreta Sungailienė).
16.25–17.10 Atnaujintos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos. Etninės kultūros bendrųjų ugdymo programų projekto pristatymas (Rūta Čėsnienė).
17.10–18.00 Diskusijos.
 
Seminaro transliaciją galima peržiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=j8hk8qTQOGM
Artimiausiu metu pasidalinsim sumontuotu vaizdo įrašu.
 
Daugiau žinių apie seminarą:
A. Žernienė Tel. +370  620 75 121, asta.zerniene@ekgt.lt,
A. Bakutis Tel. (8 37) 32 40 52; alvydas.bakutis@kpkc.lt

EKGT informacija
Nuotraukoje – studijoje „Moliniai rykai“ sukurtos pelėdos

X