Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

2016 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo

  1. Dėl Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 5 straipsnio ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto (XIIP-585(3)) (EKGT 2016-10-12 raštas Nr. 170). 
  2. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (XIIP-584(3)) (EKGT 2016-10-12 raštas Nr. 171). 
  3. Dėl Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plano projekto (EKGT 2016-04-28 raštas Nr. S-82 Kultūros ministerijai). 
  4. Dėl etninės kultūros ugdymo sampratos (EKGT 2016-05-24 raštas Nr. S-102 Švietimo ir mokslo ministerijai). 
  5. Dėl Tautinio kostiumo metų komisijos sudėties projekto (EKGT 2016-05-09 raštas Nr. S-86 LR Vyriausybei). 
  6. Dėl Tautinio kostiumo metų veiksmų plano patvirtinimo projekto (EKGT 2016-08-22 raštas Nr. S-145 Kultūros ministerijai). 
  7. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projekto (2016-10-12 pateikti pasiūlymai Seimo ŠMKK vykusiame posėdyje).

Iniciatyvos dėl naujų teisės aktų parengimo

  1. Dėl 2017 metų paskelbimo tautinio drabužio metais (2016-04-18 raštas Nr. S-76). 
  2. Dėl nacionalinio statuso suteikimo Lietuvių kalbos institutui (2016-05-16 raštas Nr. S-96). 
X