Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

2017 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo

 1. Dėl etninės kultūros ugdymo 2017–2018 ir 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose (EKGT 2017-02-09  raštas Nr. S-27 Švietimo ir mokslo ministerijai).
 2. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų (EKGT 2017-03-08 raštas Nr. S-44, 2017-11-06 raštas Nr. S-184 LR Seimo Kultūros komitetui, LR Vyriausybei, Kultūros ministerijai).
 3. Dėl Vilniaus atminties kultūros puoselėjimo programos (EKGT 2017-04-07 raštas Nr. S-69 Vilniaus miesto savivaldybei).
 4. Dėl škudžių avių įtraukimo į Lietuvos tautinio paveldo produktų registrą ir į Lietuvos genetinių išteklių sąrašą (EKGT 2017-06-14 raštas Nr. S-114 LR Žemės ūkio ministerijai, Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutui).
 5. Dėl profesijų klasifikatoriaus papildymo (EKGT 2017-06-16 Nr. S-116 LR Ūkio ministerijai).
 6. Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo projekto Nr. XIIIP-717 (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. S-118).
 7. Dėl Lietuvos regioninės politikos gairių (baltosios knygos)  (EKGT 2017-10-31 raštas Nr. S-183 LR Vidaus reikalų ministerijai).
 8. Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento (EKGT 2017-12-29 raštas Nr. S-225 LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Seimo kultūros komitetui, Švietimo ir mokslo ministerijai).

Siūlymai dėl naujų teisės aktų parengimo

 1. Dėl nacionalinio muziejaus statuso suteikimo Lietuvos liaudies buities muziejui (EKGT 2017-03-10 raštas Nr. S-48 LR Seimo Kultūros komitetui, LR kultūros ministerijai).
 2. Dėl Etninių žemių lietuvių kultūros bei švietimo rėmimo programos sukūrimo (EKGT 2017-06-15 raštas Nr. S-113 LR Vyriausybei).
 3. Dėl atmintinų metų skelbimo 2018–2021 m. (EKGT 2017-11-08 raštas Nr. S-188 LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai).
 4. Dėl 2019 metų paskelbimo vietovardžių atmintinais metais (EKGT 2017-11-24 raštas S-206 Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, Lietuvių kalbos institutui, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Lietuvos istorijos institutui).
 5. Dėl 2020 metų paskelbimo tautodailės metais (EKGT 2017-11-24 raštas S-205 Lietuvos tautodailininkų sąjungai).
X