Tarybos priimti teisės aktai

2019 metai

 1. Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatai, patvirtinti Tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ĮV-5 „Dėl Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatų patvirtinimo“.
 2. Etnografinio regiono vėliavos naudojimo tvarka, patvirtinta Tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. TN-7 „Dėl Etnografinio regiono vėliavos naudojimo tvarkos patvirtinimo“. Nuoroda: 
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/73248820cc5211ea8f4ce1816a470b26?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b0386cdf-4461-41ff-9fba-43948946521e
 3. Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarka, patvirtinta Tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. TN-8 „Dėl Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarkos patvirtinimo“. Nuoroda:
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6fcb9921cc5211ea8f4ce1816a470b26?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b0386cdf-4461-41ff-9fba-43948946521e

2018 metai

 1. Dėl 2018 metų kalendorinio veiklos plano patvirtinimo (2018-01-23 nutarimas TN-1).
 2. Dėl 2018 metų Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos įgyvendinimo temų patvirtinimo (2018-01-23 nutarimas TN-2).
 3. Dėl Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamento patvirtinimo (2018-02-20 nutarimas TN-3).
 4. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (2018-04-10 nutarimas TN-4).
 5. Dėl Bendrųjų regioninių etninės kultūros globos tarybų nuostatų patvirtinimo (2018-04-10 nutarimas TN-5).
 6. Dėl Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipinio darbo reglamento patvirtinimo (2018-04-10 nutarimas TN-6).
 7. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2018 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (2018-05-03 nutarimas TN-7).
 8. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2018 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (2018-06-12 nutarimas TN-8).
 9. Dėl Etninės kultūros globos tarybos struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo (2018-06-12 nutarimas TN-9).
 10. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2018 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (2018-09-18 nutarimas TN-10).
 11. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2018 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (2018-11-13 nutarimas TN-11).

2017 metai

 1. Dėl Etninės kultūros globos tarybos administracijos struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo (2017-02-21 nutarimas Nr. TN-1).
 2.  Dėl 2017 m. geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos konkurso nuostatų patvirtinimo (2017-09-12 nutarimas Nr. TN-3).
 3. Dėl 2018 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo (2017-12-12 nutarimas Nr. TN-5) ►►►

2016 metai

 1. Dėl Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2016-03-08 nutarimas Nr. TN-2).
 2. Dėl Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo (2016-03-08 nutarimas Nr. TN-3).
 3. Dėl Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos koordinavimo tarybos patvirtinimo (2016-03-08 nutarimas Nr. TN-4).
 4. Dėl Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo (2016-08-10 nutarimas Nr. TN-7).
 5. Dėl Etninės kultūros globos tarybos narių ir kviestinių ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos patvirtinimo (2016-10-11 nutarimas Nr. TN-8).
 6. Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties pakeitimo patvirtinimo (2016-03-08 nutarimas Nr. TN-1, 2016-05-10 nutarimas Nr. TN-5, 2016-06-14 nutarimas Nr. TN-6, 2016-11-08 nutarimas Nr. TN-9).
 7. Dėl 2017 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo (2016-12-13 nutarimas Nr. TN-10). 24
 8. Dėl 2017 metų kalendorinio veiklos plano patvirtinimo (2016-12-13 nutarimas Nr. TN- 11).
 9. Dėl 2017 metų Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos įgyvendinimo temų patvirtinimo (2016-12-13 nutarimas Nr. TN-12). 

2015 metai

 1. Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo (2015-01-27 nutarimas Nr. TN-1);
 2. Dėl 2015 metais geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos konkurso nuostatų patvirtinimo (2015-02-10 nutarimas Nr. TN-3);
 3. Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo (2015-04-14 nutarimas Nr. TN-4);
 4. Dėl Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos patvirtinimo (2015-11-10 nutarimas Nr. TN-5);
 5. Dėl 2016 metų Etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo (2015-12-15 nutarimas Nr. TN-6).
X