Teisės aktų projektai

Teisės aktų projektai

Etninės kultūros globos taryba, įgyvendindama savo uždavinius:

  • analizuoja su etnine kultūra ir nematerialiu kultūros paveldu susijusius teisės aktus, jų projektus, tarptautinių sutarčių projektus ir teikia Seimui ir Vyriausybei siūlymus dėl jų tobulinimo;
  • rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su etninės kultūros globa ir plėtra bei nematerialaus kultūros paveldo apsauga, projektus, teikia juos Seimui ir Vyriausybei.

Šiuo metu derinamų teisės aktų projektų nėra.

X