Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsena

Etninės kultūros globos taryba neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos.

X