Tyrimai ir analizės

Tyrimai ir analizės

Etninės kultūros globos taryba neatlieka Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka užsakytų ir iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojamų tyrimų ar analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo.

X