Tarybos darbo grupių posėdžiai

2020 m. Tarybos darbo grupių posėdžiai

EKGT sudarytos darbo grupės 2020 metais surengė 9 posėdžius. Iš jų: nuolatinės darbo grupės surengė 6 posėdžius (Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos koordinavimo taryba – 3 posėdžius, Kultūrinio turizmo darbo grupė – 2 posėdžius, Švietimo ir mokslo darbo grupė – 1 posėdį), o laikinosios darbo grupės – 3 posėdžius (Vietovardžių paraiškos Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui parengimo grupė – 1 posėdį, Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių parengimo grupė – 1 posėdį, Laikinoji darbo grupė etnografinių regionų heraldikos tobulinimui – 1 posėdį).

2019 m. Tarybos darbo grupių posėdžiai

EKGT sudarytos darbo grupės 2019 metais surengė 11 posėdžių. Iš jų: nuolatinės darbo grupės surengė 8 posėdžius (Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos koordinavimo taryba – 4 posėdžius, Etninės kultūros sąvokų grupė – 1 posėdį, Švietimo ir mokslo grupė – 3 posėdžius), o laikinosios darbo grupės – 3 posėdžius (Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių parengimo grupė – 2 posėdžius, Lietuvos etnografinių regionų vėliavų ir herbų naudojimo tvarkos projekto parengimo darbo grupė – 1 posėdį).

2018 m. Tarybos darbo grupių posėdžiai

2018 metai

EKGT sudarytos darbo grupės 2018 metais surengė 17 posėdžių. Iš jų: nuolatinės darbo grupės surengė 7 posėdžius (Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos koordinavimo taryba – 4 posėdžius, Etninės kultūros sąvokų grupė, Švietimo ir mokslo grupė ir Tautinio paveldo produktų grupė – po 1 posėdį), o laikinosios darbo grupės – 10 posėdžių (Derybų su  Lietuvos kultūros taryba darbo grupė – 5 posėdžius, Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo grupė – 2 posėdžius, Etninės kultūros plėtros valstybinės programos inicijavimo grupė – 2 posėdžius, darbo grupė Kultūros ministerijos skiriamų premijų už nuopelnus etninės kultūros srityje klausimo analizei – 1 posėdį).

X