NAUJIENOS

Kviečiame dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2020

Etninės kultūros globos taryba (EKGT) kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKTA) bei Žemės ūkio ministerija kvieiča Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2020.

Svarbiausi konkurso tikslai – etninės kultūros ir tautinio paveldo (tradicinės architektūros, tradicinių amatų, gyvūnų bei  augalų nacionalinių veislių, kulinarinio paveldo, etnokultūrinės žinijos, papročių, gamtą tausojančio gyvenimo būdo) plėtra Lietuvos kaimo turizmo sektoriuje; kaimo turizmo sodybų inovatyvus vystymasis išlaikant regionų savitumą bei tradiciškumą; patrauklių kaimo turizmo paslaugų Lietuvos bei užsienio turistams kūrimas.

Išsaugotas etninės kultūros puoselėjimo židinys – Alytaus pradinė mokykla „Sakalėlis“

Keletą pastarųjų metų vyko aršūs debatai dėl Alytaus pradinės mokyklos „Sakalėlis“ likimo. Alytaus miesto savivaldybė, remdamasi miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, buvo nutarusi šią mokyklą sunaikinti, prijungdama ją prie Alytaus Vidzgirio progimnazijos. Kadangi „Sakalėlyje“ skiriamas ypatingas dėmesys etninei kultūrai, Alytaus savivaldybės sumanymui pasipriešino ne tik šios mokyklos tėvai ir mokytojai, bet ir Etninės kultūros globos taryba bei kiti etninės kultūros puoselėtojai. Šiandien siekusieji „Sakalėlio“ išsaugojimo švenčia pergalę: gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės  tarybos posėdyje buvo nutarta atsisakyti minties sunaikinti „Sakalėlį“.  

Ketvirtojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Ketvirtasis šių metų Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks balandžio 28 d. 13 val. nuotoliniu būdu. Posėdžio darbotvarkėje numatomi klausimai:

1. Dėl etnokultūrinių projektų vertinimo kriterijų, siūlomų Lietuvos kultūros tarybai (30 min.);
2. Dėl Strateginio valdymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4294 ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII- 1328 61 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4310 (30 min.);
3. Dėl siūlymų politinėms partijoms savo rinkiminėse programose užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą (20 min.);
4. Dėl EKGT sudarytos Kultūrinio turizmo grupės sudėties atnaujinimo (15 min.);
5. Dėl EKGT 20-mečio organizavimo (15 min.);
6. Kiti klausimai (10 min.).

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Pradėjo veikti nauja Lietuvių tautosakos rankraštyno internetinė svetainė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia apsilankyti naujoje Lietuvių tautoskos rankraštyno internetinėje svetainėje. Šiuo metu ji gali pasitarnauti nuotoliniam ugdymui.  

Svetainė sukurta vykdant projektą  „Etninės kultūros sklaida: Lietuvių tautosakos rankraštyno internetinės svetainės kūrimas“. Projekto vadovė - EKGT narė Rūta Žarskienė.  Svetainę pasieksite spustelėję čia>>> 

EKGT informacija
Nuotrauka iš Lietuvių tautosakos rankraštyno. Nuotraukos autorius - J. Dovydaitis

Etninės kultūros olimpiados respublikinis etapas bus organizuojamas vėliau

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 17–18 d. antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados šalies etapas nevyks. Olimpiada nukeliama nenustatytam laikui.

EKGT

Sveikiname šventų Velykų proga!

Brangieji,
 
sveikiname su šventom Velykom!
Tegul saulės šviesa
kaip tas margutis
ridenas per mūsų visų gyvenimus,
o pavasariniai šaltiniai
nuplauna viską savo gaivumu!
 

Etninės kultūros globos tarybos vardu pirmininkė Dalia Urbanavičienė

SVARBU

Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Raginame puoselėti bei branginti tautinį kostiumą. Ketinantys jį įsigyti čia ras pagalbą - tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X