NAUJIENOS

Sveikiname artėjančios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

Džiaugiamės galėdami kartu su Jumis švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną! Sveikiname šios mums visiems brangios šventės proga! Tebūnie mūsų darbai dirbami su meilės Lietuvai kupina širdimi!

Etninės kultūros globos taryba

Sukurtas Tautodailės metų ženklas

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2020-ieji paskelbti Tautodailės metais. Kviečiame susipažinti su Tautodailės metų ženklu. Prašome ženklą naudoti pažymint atmintinus Tautodailės metus.

2020-ieji Tautodailės metais paskelbti siekiant pažymėti Lietuvos dailės istoriko, grafiko, lietuvių profesionaliosios muziejininkystės pradininko, tautodailės populiarintojo Pauliaus Galaunės gimimo 130 metų sukaktį. Kitas Tautodailės metų paskelbimo tikslas – atkreipti dėmesį į dižiulę tautodailės vertę ir reikšmę Lietuvos kultūriniam gyvenimui.

EKGT informacija

Nacionalinė J. Basanavičiaus premija įteikta mitologei Nijolei Laurinkienei

2020 m. vasario 12 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje iškilmingai įteiktas didžiausias lietuvių etninę kultūrą puoselėjančiųjų įvertinimas – Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija. Šiais metais premijos laureatė – mitologė ir tautosakininkė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Nijolė Laurinkienė. Premija jai paskirta už reikšmingus mokslinius baltų mitologijos ir pasaulėvaizdžio tyrimus, etninės kultūros ir lietuvybės pamatų stiprinimą, visuomenės švietimą. Premiją įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

EKGT būstinėje atidaryta Eglės Dvarionaitės-Vindašienės karpinių paroda

Etninės kultūros globos tarybos būstinėje (J. Tumo Vaižganto 4-1, Vilnius) atidaryta karpinių meistrės, tautodailininkės Eglės Dvarionaitės-Vindašienės karpinių paroda. Kviečiame apsilankyti!

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos įgyvendinimo 2020 m. tyrimų projektų konkursas

Etninės kultūros globos taryba skelbia Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2020 m. tyrimų konkursą. Kviečiame teikti paraiškas iki 2020 m. vasario 10 d. (imtinai).

2020 m. konkurso kvietimas >>>

Paraiškos forma (1 priedas) >>>

Reikalavimai tyrimų tekstams (2 priedas) >>>

Reikalavimai ataskaitoms (3 priedas) >>>

Programos nuostatai >>>

Tvarkos aprašas >>>

EKGT informacija

2020 metų pirmajame Tarybos posėdyje aptarta

2020 m. pirmasis Tarybos posėdis įvyko 2020 m. sausio 14 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių ir svečiai: Stanislav Bajurin (Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas), Tomas Gervė (Lietuvos etnosporto komiteto tarybos narys, Lietuviškų ristynių federacijos prezidentas).

Pirmiausia posėdyje aptartas tradicinių žaidimų statuso ir lietuviškų ristynių prestižui kylančių grėsmių kausimas. Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas S. Bajurin papasakojo, kad siekiant puoselėti etnosportą Lietuvoje pernai buvo įkurtas Lietuvos etnosporto komitetas, vienijantis tokias organizacijas kaip Lietuviškų etnodvikovų federacija, Lietuviškų ristynių federacija, Lietuvos ritinio sporto federacija. Lietuvos etnosporto komiteto pagrindiniai tikslai yra: įtraukti etnosportą į švietimo sistemą, rengti kasmetines etnožaidynes, inicijuoti etnosporto klubų plėtrą ir teikti pagalbą jų veikloje. 

SVARBU

Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Raginame puoselėti bei branginti tautinį kostiumą. Ketinantys jį įsigyti čia ras pagalbą - tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X