NAUJIENOS

Aptarti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatai

Kovo 26 d. Etninės kultūros globos tarybos būstinėje viešėjo Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas. Vizito metu nutarta, bendradarbiaujant Etninės kultūro globos tarybai ir Lietuvos kaimo turizmo asociacijai, skelbti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursą.

Vienas iš svarbiausių šio konkurso tikslų - skatinti etninės kultūros ir tautinio paveldo (tradicinės architektūros, tradicinių amatų, gyvūnų bei  augalų nacionalinių veislių, kulinarinio paveldo, etnokultūrinės žinijos, papročių, gamtą tausojančio gyvenimo būdo) plėtrą kaimo turizmo sektoriuje. Konkurso organizatoriai tai pat siekia, kad Lietuvos kaimo turizmo sodybos taptų kuo įdomesnės ir patrauklesnės Lietuvos ir užsienio turistams jaukiu stiliumi bei unikalia kultūra.

Konferencija „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimai“

2019 m. kovo 20 d. Seimo Europos informacijos biure įvyko Seimo Kultūros komiteto ir Etninės kultūros globos tarybos surengta konferencija „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimai“, kurioje autoriai pristatė EKGT užsakymu 2018 m. atliktus tyrimus. Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Kultūros Komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Pirmininkavo EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė, pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas, Kultūros Komiteto nariai Stasys Tumėnas ir Robertas Šarknickas. Buvo perskaityti 9 pranešimai, parengti pagal Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos programos 2018 metais atliktus tyrimus. Renginio pabaigoje vyko diskusijos, buvo priimtos rezoliucijos.

Konferencijos metu vyko tiesioginė transliacija internetu. Renginio vaizdo įrašą galima pasižiūrėti čia >>>

 

 

 

 

Etnokultūrinės vasaros stovyklos vaikams ir jaunimui

Etninės kultūros globos taryba, pastebėjusi jaunų šeimų susidomėjimą kokybiškai organizuotomis etnokultūrinėmis vasaros stovyklomis, kreipėsi į Lietuvos savivaldybes, etninės kultūros centrus bei visuomenines organizacijas kviesdama informuoti apie šiemet Lietuvoje planuojamas etnokultūrines stovyklas. Kviečiame susipažinti su sudaromu etnokultūrinių stovyklų sąrašu, kuris šiuo metu kasdien papildomas nauja informacija: Etnokultūrinės stovyklos 2019 >>>

Kviečiame visus tėvelius – gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje – mūsų surinkta informacija pasinaudoti ir suteikti galimybę savo vaikams daugiau sužinoti apie savo krašto etninę kultūrą: pajusti tradicinio dainavimo ir šokio jėgą, atrasti senoviniuose amatuose slypinčias neišsemiamas galimybes kurti, tapti unikalios šimtmečius kurtos kultūros tęsėju ir žinijos saugotoju. 

Prašome etnokultūrinių stovyklų organizatorius pranešti apie šiais metais planuojamas stovyklas, kurių šiame sąraše dar nėra. Informacijos laukiame el. paštu audrone.daraskeviciene@ekgt.lt

EKGT informacija

Tautosakininko A. R. Niemio jubiliejaus minėjimas

2019 m. kovo 6 d. įvyko Lietuvos folkloristikai itin nusipelniusio suomių tautosakininko prof. Aukusto Roberto Niemio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginyje pristatyta Lietuvos folkloristo prof. habil. dr. Stasio Skrodenio monografija „Profesorius Aukusti Robert Niemi ir Lietuva = Professori Aukusti Robert Niemi ja Liettua“. Renginį organizavo Etninės kultūros globos taryba.

 

Etninės kultūros olimpiados regioninis etapas: Žemaitija

2019 m. vasario 27 d. Telšių „Kranto“ progimnazijoje įvyko Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiada. Tai buvo jau antrasis olimpiados etapas Žemaitijos regione. Olimpiadoje dalyvavo 16 mokinių iš Šiaulių, Raseinių, Palangos, Mažeikių miestų ir rajonų.

Sveikiname sulaukus Užgavėnių!

Brangieji,

iš visos širdies sveikiname Užgavėnių proga! Tegu visoje Lietuvoje dega Morės! Tegu Kanapinis laimi prieš Lašininį! Teateinie pavasaris!

Linkim linksmų išdaigų, šmaikščių pokalbių, skardžių dainų, skanių blynų ir viso kito, kas suartina kaimynus ir nuspalvina gyvenimą!

Etninės kultūros globos tarybos administracija

Nuotraukoje – Užgavėnių dalyviai Salantuose 1936 m. Fot. S. Jonutis. Nuotrauka iš Pauliaus Vaniuchino archyvo.

SVARBU

Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Raginame puoselėti bei branginti tautinį kostiumą. Ketinantys jį įsigyti čia ras pagalbą - tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Šie regionai formavosi ne vienu metu ir jų istorinis vaidmuo bėgant metams buvo gana skirtingas. Visi penki regionai išryškėjo tik XIX a., iki tol istoriniai faktai pateikia duomenų tik apie vieną kitą Lietuvos regioną (daugiausia Žemaitiją). Kultūrines kiekvieno regiono ypatybes atskleidžiantys duomenys daugiausia atspindi XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės laikotarpį.

Lietuvos etnografinių regionų detalus žemėlapis (.jpg)

EKGT BIČIULIAI

X