NAUJIENOS

Seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“

2019 m. sausio 22 d., 15 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyks mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“.

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė kalbės tema „Lituanistikos prioritetas Lietuvoje: teisinės nuostatos ir realybė“.

Seminaras vyks LLTI Tautosakos archyvo skaitykloje, Antakalnio g. 6, namas prie gatvės, I aukštas.

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioninis turas

2019 m. sausio–vasario mėn. vyks 1-osios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioninis turas, kurį rengia Regioninės etninės kultūros globos tarybos.

Regioninis turas vyks:

Suvalkijoje (Sūduvoje): Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje (Kauno g. 7, Marijampolė) 2019 m. sausio 30 d. 13.00 val.

Aukštaitijoje: Anykščių kultūros centre (A. Baranausko g. 2, Anykščiai) 2019 m. sausio 25 d. 10.30 val.

Žemaitijoje: Telšių Kranto progimnazijoje (Masčio g. 14, Telšiai) 2019 m. vasario 27 d., 11 val.

Mažojoje Lietuvoje: Šilutės Hugo Šojaus muziejuje-dvare (Lietuvininkų g. 4, Šilutė) 2019 m. sausio 30 d. 13.00 val.

Dzūkijoje (Dainavoje): Alytaus dailiųjų amatų mokykloje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 27,  Alytus) 2019 m. vasario 5 d. 10 val.

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos įgyvendinimo 2019 m. tyrimų projektų konkursas

Etninės kultūros globos taryba skelbia Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2019 m. tyrimų konkursą. Kviečiame teikti paraiškas iki 2019 m. vasario 11 d. (imtinai).

2019 m. konkurso kvietimas >>>

Paraiškos forma (1 priedas) >>>

Reikalavimai tyrimų tekstams (2 priedas) >>>

Reikalavimai ataskaitoms (3 priedas) >>>

Programos nuostatai >>>

Tvarkos aprašas >>>

 

Sveikiname Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmojo etapo nugalėtojus!

Etninės kultūros globos taryba labai džiaugiasi visais pirmosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados dalyviais bei jų mokytojais. Pirmame olimpiados etape dalyvavo iš viso 258 mokiniai iš 22 savivaldybių. Taryba sveikina Olimpiados pirmojo etapo nugalėtojus ir linki jiems sėkmės antrajame, Lietuvos etnografinių regionų lygmeniu vyksiančiame etape. 

Etninės kultūros olimpiados 2-asis etapas vyks: Aukštaitijos etnografinio regiono – 2019 m. sausio 25 d. Anykščiuose; Dzūkijos  (Dainavos) etnografinio regiono – 2019 m. vasario 5 d. 10 val. Alytuje; Mažosios Lietuvos etnografinio regiono – 2019 m. sausio 30 d. 13.00 val. Šilutėje; Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio regiono – 2019 m. sausio 30 d. Marijampolėje; Žemaitijos etnografinio regiono – 2019 m. vasario 11 d. Telšiuose.

EKGT būstinėje – Lietuvos tautodailininkų sąjungos fondų paroda

Sausio 8 d. Etninės kultūros globos tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius) atidaryta Lietuvos tautodailininkų sąjungos parodų fondų rinkinio paroda (tapyba, skulptūra, karpiniai, siuvinėjimas).

Pirmojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

2019 metų pirmasis Tarybos posėdis įvyks sausio 8 d. 13.00 val. Etninės kultūros globos tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius). Posėdžio darbotvarkėje numatomi šie klausimai:

  1. Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. veiklos plano patvirtinimo (10 min.).
  2. Dėl Tarybos 2019–2021  m. strateginio veiklos plano tvirtinimo (15 min.).
  3. Dėl Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados organizavimo etnografiniuose regionuose (30 min.).
  4. Dėl Tarybos siūlymų ir išvadų apie ŠMM parengtą Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektą (20 min.).
  5. Dėl Tarybos užsakymu 2018 m. atliktų tyrimų viešinimo renginio organizavimo (20 min.).
  6. Dėl išvykos į Latviją siekiant susipažinti su Latvijos gerąja patirtimi įgyvendinant tradicinės kultūros konkursinį finansavimą (15 min.).
  7. Kiti klausimai (10 min.).

SVARBU

Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Raginame puoselėti bei branginti tautinį kostiumą. Ketinantys jį įsigyti čia ras pagalbą - tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Šie regionai formavosi ne vienu metu ir jų istorinis vaidmuo bėgant metams buvo gana skirtingas. Visi penki regionai išryškėjo tik XIX a., iki tol istoriniai faktai pateikia duomenų tik apie vieną kitą Lietuvos regioną (daugiausia Žemaitiją). Kultūrines kiekvieno regiono ypatybes atskleidžiantys duomenys daugiausia atspindi XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės laikotarpį.

Lietuvos etnografinių regionų detalus žemėlapis (.jpg)

EKGT BIČIULIAI

X