NAUJIENOS

Patvirtintas Tautodailės metų minėjimo planas

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė atmintinais Tautodailės metais. 2019 m. lapkričio 13 d. Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos pateiktą Tautodailės metų minėjimo 2020 metais planą. Jame numatytais kultūriniais, edukaciniais, pažintiniais renginiais, projektais ir kitomis veiklomis bus pabrėžiama tautodailės reikšmė mūsų valstybei, didinamas tautodailės žinomumas ir prieinamumas visuomenei.

Konferencija „Žemė prašo nepamiršti vardų“

2019 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komitetas ir Etninės kultūros globos taryba (EKGT) Seime surengė konferenciją „Žemė prašo nepamiršti vardų“. Konferencija skirta Vietovardžių metams paminėti ir dr. F. Kavoliutės knygai „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“ pristatyti. Konferencijoje siekta aptarti, kaip išspręsti itin aktualų panaikintų vietovardžių grąžinimo į juridinius dokumentus klausimą, kaip užkirsti kelią vietovardžių naikinimui šiandien. Pristatytas EKGT iniciatyva rengiamas Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių projektas, kviečiant į jo tobulinimą įsitraukti platų susijusių institucijų ratą.

Išrinkti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso laimėtojai

2019 m. spalio 21 d. įvyko Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso tarybos posėdis, kuriame išrinkti Konkurso laureatai ir nominacijų laimėtojai. Konkurso I vietos laimėtoja pripažinta Suvalkijoje (Sūduvoje) esanti sodyba „Gervių giesmė“. II vietos laimėtoja išrinkta Aukštaitijoje įkurta sodyba „Pagulbis“. III vieta skirta Dzūkijoje (Dainavoje) esančiai Linos Černiauskienės sodybai.

Konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“

2019 m. lapkričio 20–21 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete bei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyks 5-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms.

Devintojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų devintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks lapkričio 12 d. 13 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius). Darbotvarkėje numatomi klausimai:

  1. Dėl diskusijos apie etninės kultūros sąvoką kitų kultūros sričių kontekste surengimo (30 min.).
  2. Dėl etninės kultūros vaidmens formuojant Lietuvos įvaizdį ir konferencijos šia tema surengimo (30 min.).
  3. Dėl etninės kultūros ekspertų dalyvavimo LKT kultūros ir meno projektų ekspertinių etninės kultūros sričių rodiklių nustatymo paslaugos supaprastintame mažos vertės pirkime  (15 min.).
  4. Dėl Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių ir konferencijos „Žemė prašo nepamiršti vardų“ (15 min.).
  5. Dėl Mažosios Lietuvos etnografinių regionų heraldikos (15 min.).
  6. Kiti klausimai (10 min.).

           Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Žemaitijos EKGT posėdis ir konferencija „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programa. 2019 m. atliekamų tyrimų pristatymas“

2019 m. spalio 29 d. Švėkšnoje įvyko Žemaitijos EKGT posėdis ir konferencija, kurioje pristatyti 2019 metais pagal EKGT vykdomą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programą atliekami tyrimai.

Buvo pristatyti keturi tyimai:

Rūtos Čėsnienės ir Astos Valiukevičienės projektas „Kiekybiniai ir kokybiniai etninės kultūros ugdymo, etnokultūros specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tyrimai“ (pristatė doc. dr. Dalia Urbanavičienė);

Dr. Vytauto Tumėno tyrimas „Lietuvos medžio drožybos ansamblių klasifikacija ir plėtros bei globos perspektyvos“.

Renatos Laivytės tyrimas „Ornamentinės medinės puošybos tradicijos namų išorės architektūroje būklės ir tendencijų analizė Šiaurės Vakarų Žemaitijoje“;

Ritos Balkutės tyrimas „Etnokultūrinių tradicijų tęstinumo būklės tyrimas Vilniaus rajono šiaurės rytinėje dalyje“.

Po renginio konferencijos dalyviai buvo pakviesti aplankyti Švėkšnos muziejaus ekspoziciją, Švėkšnos dvarą bei parką, Švėkšnos kapines.

EKGT informacija

SVARBU

Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Raginame puoselėti bei branginti tautinį kostiumą. Ketinantys jį įsigyti čia ras pagalbą - tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X