NAUJIENOS

Konferencija „Kultūros kongresai ir dabarties kultūra“

Šiemet minime Lietuvos kultūros kongreso trisdešimtmetį. Tęsiant tarpukariu vykusių kultūros kongresų tradiciją, 1990 m. gegužės 19 d. surengtas pirmasis (devintasis) Lietuvos kultūros kongresas. Kongresui rengti buvo suformuota Lietuvos kultūros kongreso rengimo grupė (Krescencijus Stoškus, Romualdas Ozolas, Zigmantas Pocius, Dalia Rastenienė, Arūnas Bėkšta, Giedrius Kuprevičius, Giedrė Kvieskienė, Eugenijus Skrupskelis). Romualdas Ozolas, pradėdamas Lietuvos kultūros kongresą 1990 m. gegužės 19 d., sakė: „Kultūros kongresas yra neeilinis (netgi revoliucinių 1990-ųjų metų) Lietuvos gyvenimo įvykis. Rengtas beveik metus, aprėpęs visas svarbiausias kultūros sritis ir klausimus, sukrėtęs viso pasaulio lietuvius“.

Kviečiame dalyvauti Baltų vienybės ugnies sąšaukoje!

Artinasi 22-oji – Rudens lygiadienio, o kartu ir Baltų vienybės šventė. Kaip ir kiekvienais metais, Etninės kultūros globos taryba kviečia dalyvauti Baltų vienybės ugnies sąšaukoje, 20–21 val. užkurti laužą ant piliakalnių, alkakalnių ar kitose su baltų (aisčių) istorija susijusiose vietose. Ugnis ant tolimo kalno – ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu – vienybė.

Kasmet sudaromas Sąšaukos žemėlapis. Todėl dalyvius kviečiame pranešti apie Baltų vienybės ugnies uždegimo vietą adresais: Lietuvoje ir kitose šalyse – baltai@aukuras.lt; Latvijoje – linda.lindale@gmail.com; Gudijoje – svajksta@gmail.com

Daugiau žinių – akcijos iniciatorių, klubo „Aukuras“ interneto svetainėje >>>

EKGT informacija

 

Priimamos paraiškos gauti Nacionalinę J. Basanavičiaus premiją

Šiuo metu priimamos paraiškos gauti Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją, skiriamą už nuopelnus puoselėjant etninę kultūrą. Paraiškų laukiama iki š. m. spalio 1 dienos Kultūros ministerijoje (J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118, Vilnius).

Platesnė informacija: https://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/priimamos-paraiskos-gauti-nacionaline-jono-basanaviciaus-premija?fbclid=IwAR3CW2US_QNmFbPWLerBn43wZWSBNGAldgI2YFsNzvNcORPBm-5PLs1jrY8  

Bendras EKGT ir regioninių tarybų posėdis

2020 m. rugsėjo 10 d. įvyko bendras išplėstinis Etninės kultūros globos tarybos ir regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdis. Posėdis vyko Lazdijų kultūros centro didžiojoje salėje (Vilniaus g. 6, Lazdijai).

Aptartas kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų plano projektas

Rugsėjo 2 d., Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė dalyvavo Kultūros ministerijoje organizuotame posėdyje, kuriame aptartas kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų plano projektas. Posėdyje taip pat dalyvavo Letuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Kultūros infrastruktūros centro, Kultūros paveldo departamento, Lietuvos architektų rūmų, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato, Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos ir kitų už paveldą atsakingų institucijų atstovai.

Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja!

Mielieji, sveikiname su Rugsėjo 1-ąja! Linkime sėkmingų mokslo metų! Kartu dalinamės mokytojams parengtomis etninės kultūros ekspertų rekomendacijomis, kurios padės etninei kultūrai rasti savo vietą mokykloje. Jas visada rasite mūsų svetainėje: http://ekgt.lt/svarbu/etnine-kultura-mokykloje/
 

SVARBU

Baltu vienybes sasauka
Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Kostiumu gamintojai
Raginame puoselėti bei branginti tautinį kostiumą. Ketinantys jį įsigyti čia ras pagalbą - tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
kukumbalis
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X