NAUJIENOS

Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos posėdis

2020 m. birželio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centre (Daržų g. 10, Klaipėda) įvyko Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos posėdis. 

Posėdyje dalyvavo: Dalia Želvytė-Mockuvienė, Indrė Skablauskaitė, Milda Kontrimė, Silva Pocytė, Birutė Servienė, Saulius Sodonis, Ingrida Kuperskienė, Ramunė Pečiukonytė, Elena Tarvainienė, Vilma Griškevičienė, Liudvika Burzdžiuvienė.

 

Antrosios Etninės kultūros olimpiados šalies turas ir Trečiosios olimpiados savivaldybių etapas

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras skelbia, kad dėl pandemijos atidėtas antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados šalies etapas vyks 2020 m. spalio 2 d. Vilniaus Senvagės gimnazijoje (Širvintų g. 80, Vilnius) >>>

 

Remiantis 2019 m. spalio 7 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus patvirtintomis Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygomis, skelbiamas trečiosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmasis etapas savivaldybėse.

 

Etninės kultūros srities proceso ir projekto kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugų tarpinė ataskaita

Etninės kultūros globos taryba dalyvauja Lietuvos kultūros tarybos inicijuotame projekte, kurio tikslas – išgryninti kultūros ir meno sričių procesų ir projektų vertinimo kriterijus. Kviečiame susipažinti su EKGT pirmininkės Dalios Urbanavičienės parengta projekto tarpine ataskaita, kurioje – etninės kultūros srities ir kiti svarbūs apibrėžimai.

Etninės kultūros srities proceso ir projekto kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugų tarpinė ataskaita >>>

EKGT informacija 

Kviečiame dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2020

Etninės kultūros globos taryba (EKGT) kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKTA) bei Žemės ūkio ministerija kviečia Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2020.

Svarbiausi konkurso tikslai – etninės kultūros ir tautinio paveldo (tradicinės architektūros, tradicinių amatų, gyvūnų bei  augalų nacionalinių veislių, kulinarinio paveldo, etnokultūrinės žinijos, papročių, gamtą tausojančio gyvenimo būdo) plėtra Lietuvos kaimo turizmo sektoriuje; kaimo turizmo sodybų inovatyvus vystymasis išlaikant regionų savitumą bei tradiciškumą; patrauklių kaimo turizmo paslaugų Lietuvos bei užsienio turistams kūrimas.

Etnokultūrinės vasaros stovyklos vaikams

Tėveliai, kuriems svarbu, kad jų vaikai pažintų savo krašto tradicijas ir jas pamiltų, domisi, kokios etnokultūrinės vasaros stovyklos vyksta Lietuvoje. Siekdami palengvinti etnokultūrinių vasaros stovyklų paieškas, surinkome informaciją, kas, kur ir kada šiais metais vaikams ir jaunimui organizuoja stovyklas, kuriose bus dainuojamos liaudies dainos, šokami tradiciniai šokiai, mokomasi groti tradiciniais instrumentais, perduodamos žinios apie amatus, būnama gamtoje ir draugiškai bendraujama. Kviečiame šia informacija naudotis rengiantis džiaugsmingoms ir prasmingoms atostogoms  >>>

Iškilmingas Nacionalinio nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado pristatymo renginys

2020 m. liepos 2 d. 16 val. šventiniame renginyje Vilniaus rotušėje pristatyta dešimt 2019 metais patvirtintų Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado reiškinių, jų saugotojams įteikti sertifikatai. Tarp šių vertybių - ir vietovardžių atminties bei vartojimo tradicija, kurią į Sąvadą įtraukti pasiūlė Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos geografų draugija, Lietuvių kalbos institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

SVARBU

Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Raginame puoselėti bei branginti tautinį kostiumą. Ketinantys jį įsigyti čia ras pagalbą - tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X