NAUJIENOS

Šeštajame Tarybos posėdyje aptarta

Šių metų šeštasis Tarybos posėdis įvyko birželio 8 d. nuotoliniu būdu. Šiame posėdyje nagrinėtas itin platus klausimų ratas.
 

Skelbiama IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada (2021–2022 m. m.)

2021 m. birželio 14 d. Etninės kultūros globos taryba kreipėsi į Lietuvos savivaldybes, kviesdama dalyvauti jau ketvirtą kartą organizuojamoje Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje (toliau – Olimpiada).

Dalyvauti apsisprendusiose savivaldybėse Olimpiados pirmasis etapas vyks šių metų gruodžio mėnesį. Jį rengiant savivaldybėms pagelbės EKGT ir jos padaliniai etnografiniuose regionuose – regioninės etninės kultūros globos tarybos. Jos padės organizuoti komisijų sudarymą bei parengti etnokultūros testo užduotį.

IV Olimpiados tema – „Etnografiniai regionai: tradicinė muzika, tautinis drabužis, patarmės, kulinarinis paveldas ir kitos savitos tradicijos“. 

 

Visi Lietuvos etnografiniai regionai verti atmintinų metų

2019-uosius Seimas buvo paskelbęs Žemaitijos metais. Tokiu būdu paminėtas iškilus 800 metų Žemaitijos pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose jubiliejus; Žemaitija pagerbta pripažįstant itin didelę jos reikšmę Lietuvos valstybės istorijoje. Etninės kultūros globos taryba labai džiaugiasi iniciatyva valstybės atmintinus metus dedikuoti vienam iš Lietuvos etnografinių regionų ir siūlo artimiausiu metu skelbti ir kitų Lietuvos etnografinių regionų atmintinus metus.

Siūlymai dėl etnosporto įtraukimo į Sporto įstatymą įvertinti palankiai

Birželio pradžioje Etninės kultūros globos taryba Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui ir Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijai pateikė raštą, kuriame išdėstė siūlymus dėl Sporto įstatymo keitimo, integruojant į jį etnosportą. Šie siūlymai parengti drauge su Lietuvos etnosporto komitetu (LEK).

Etnokultūrinės vasaros stovyklos 2021

Šią vasarą, kaip ir kasmet, Lietuvoje vyks ne viena etnokultūrinė stovykla, skirta vaikams, jaunimui, o kai kurios – ir suaugusiesiems. Jose susitinka tie, kurie jaučia ypatingą meilę folklorui, domisi Lietuvos istorija ir baltų mitologija, nori sužinoti tradicinių amatų paslaptis, mėgsta žygius ir laužus.

Siekdami palengvinti etnokultūrinių stovyklų paiešką, parengėme jų sąrašą. Kviečiame juo naudotis ruošiantis džiaugsmingoms ir prasmingoms atostogoms. Etnokultūrinių stovyklų orgtanizatorius kviečiame atsiųsti informaciją apie stovyklas, kurių į sąrašą dar neįtraukėme – būtinai paskelbsime.

Etnokultūrinės vasaros stovyklos 2021 >>>

EKGT informacija

Išrinkti EKGT Regioninių tarybų pirmininkai ir jų pavaduotojai

2021 m. birželio 8 dienos Etninės kultūros globos tarybos posėdyje naujai dvejų (2021–2023) metų kadencijai patvirtinti Regioninių etninės kultūros globos tarybų pirmininkai ir jų pavaduotojai.

SVARBU

Baltu vienybes sasauka
Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Kviečiame svečiuotis Lietuvos kaimo turizmo sodybose, kuriose laikomasi senųjų architektūros tradicijų, puoselėjamos lietuviškos augalų ir gyvūnų veislės, saugomos amatų ir kulinarinio paveldo paslaptys. Pažinkime Lietuvos etnografinių regionų papročius ilsėdamiesi šiose sodybose!
kukumbalis
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X