NAUJIENOS

Etninės kultūros sritis. Ekspertinio vertinimo santrauka

Pernai Lietuvos kultūros taryba (LKT) kreipėsi į daugiau nei tris dešimtis kultūros ir meno sričių ekspertų, kurie atliko 15 sričių tyrimus ir pateikė pasiūlymus kokybinių vertinimo rodiklių ir kriterijų nustatymui. Šiuo metu LKT pristato ekspertų tyrimų santraukas ir kviečia visuomenę teikti pastabas: https://www.ltkt.lt/naujienos/490-kvieciame-teikti-siulymus-stebesenos-analizes-ir-modeliavimo-sistemai.html

Sveikiname III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioninio turo nugalėtojus!

2021 m. vasario 18–25 dienomis įvyko III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados turas regionuose. Šį etapą organizavo Regioninės etninės kultūros globos tarybos. Nuoširdžiai dėkojame visiems Olimpiados regioninio turi dalyviams, jiems pasirengti padėjusiems mokytojams bei vertinimo komisijoms. Sveikiname Olimpiados antrojo etapo nugalėtojus ir linkime užtikrintai susirungti su dalyviais iš kitų Lietuvos regionų respublikiniame Olimpiados ture! Respublikinis Olimpiados turas vyks balandžio 23 dieną nuotoliniu būdu, jame dalyvaus regioninio turo I ir II vietų nugalėtojai.

Etninės kultūros globos tarybos 2020 metų veiklos ataskaita

Šiandien Lietuvos Respublikos Seimui pateikta Etninės kultūros globos tarybos 2020 metų veiklos ataskaita. Ją rasite čia >>>

EKGT informacija

Parengtas Lietuvos etnorenginių gidas

Etninės kultūros globos taryba kasmet parengia Lietuvos etnorenginių gidą, kuriame pristatomi įspūdingiausi etnokultūriniai renginiai – turintys giliausias tradicijas, sukeliantys didžiausias emocijas, suburiantys skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiantys dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą. Pristatome šių metų Lietuvos etnorenginių gidą.

Trečiojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Etninės kultūros globos tarybos antrasis 2021 metų posėdis vyks kovo 9 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu. 

Posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai:

  • Dėl kultūros dalies XVIII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte ir etninės kultūros vaidmens bendroje kultūros politikoje  (30 min.).
  • Dėl Stambulo konvencijos 12 straipsnio 1 dalies (20 min.).
  • Dėl Muziejų įstatymo keitimo projekto Nr. XIIIP-4429 (20 min.).
  • Dėl etnografinių regionų heraldinių ženklų įteisinimo (20 min.).
  • Dėl siūlymo 2022-uosius paskelbti Sūduvos metais (10 min.).
  • Dėl regioninių tarybų siūlymų keisti Bendruosius regioninių etninės kultūros globos tarybos nuostatus dėl regioninių tarybų pirmininkų kadencijų (10 min.).
  • Kiti klausimai (10 min.).

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Pateikti siūlymai dėl etnosporto įtraukimo į Lietuvos sporto įstatymą

Etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba) kartu su Lietuvos etnosporto komitetu (toliau – Komitetas) laikosi nuostatos, kad etnosportas (iš kartos į kartą perduodami sportiniai žaidimai ir sporto šakos, kurie atspindi vietos tapatybę ir bendruomenines tradicijas) yra svarbi Lietuvos sporto, taip pat nematerialiojo kultūros paveldo dalis. Jis gali būti naudojamas kaip itin efektyvi visuomenės fizinį aktyvumą, sveikatingumą bei sportinį meistriškumą skatinanti forma, kaip tautinį (etninį) tapatumą stiprinanti priemonė. Tačiau šiuo metu etnosportas nėra apibrėžtas jokiuose Lietuvos įstatymuose ar kituose teisės aktuose, todėl jis neturi tinkamų sąlygų vystytis ir plėtotis. Didelė problema yra menkas etnosporto galimybių panaudojimas švietimo sistemoje, nesudarytos galimybės perduoti etnosporto žinias jaunajai kartai. Todėl Taryba kartu su Komitetu pateikė raštą su siūlymais dėl etnosporto įtraukimo į Lietuvos sporto įstatymą Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijai bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrui Linui Obcarskui.

SVARBU

Baltu vienybes sasauka
Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Kviečiame svečiuotis Lietuvos kaimo turizmo sodybose, kuriose saugomos kaimo architektūros tradicijos, puoselėjamos senosios lietuviškos augalų ir gyvūnų veislės. Pažinkime Lietuvos etnografinių regionų papročius, dalyvaudami šiose sodybose rengiamose etnokultūrinėse edukacijose.
kukumbalis
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X