Naujienos

Aptarti Dzūkijos (Dainavos) atmintinų metų skelbimo klausimai

2021 m. lapkričio 8 d. įvyko Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis. Vienas iš svarbiausių aptartų klausimų – dėl Dzūkijos (Dainavos) atmintinų metų paskelbimo. 

Dzūkijos (Dainavos) taryba kartu su Etninės kultūros globos taryba jau anksčiau buvo iškėlusi mintį, kad 2023 metai galėtų būti paskelbti Dzūkijos (Dainavos) atmintinais metais.

Tokiu būdu būtų pažymėtas Dzūkjos (Dainavos) pirmasis paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose. Dainavos žemė (lot. terra Deynowe medietatem) pirmą kartą paminėta 1253 m. karaliaus Mindaugo donaciniame akte Livonijos kryžiuočiams, todėl 2023-iaisiais sukanka 770 metų nuo Dainavos vardo pirmojo paminėjimo.

Paskelbus Dzūkijos (Dainavos) atmintinus metus, būtų užbaigtas Lietuvos etnografiniams regionams dedikuotų atmintinų metų ciklas. Būtų puiki proga aktualizuoti Dzūkijos (Dainavos) regione susiformavusių savitų tradicijų (patarmių, sakytinio, muzikinio, žaidybinio ir šokamojo folkloro, tautinio kostiumo, kulinarinio paveldo, tradicinių amatų ir verslų, kalendorinių ir kitų papročių) išsaugojimą, tęstinumą ir sklaidą bei krašto gamtos savitumo puoselėjimą. Taip pat atsirastų proga apmąstyti ir pabrėžti Dzūkijos (Dainavos) krašto reikšmę Lietuvos valstybės istorijai ir dabartiniam gyvenimui. 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje dalyvavęs Seimo narys Robertas Šarknickas pažadėjo siūlymą dėl Dzūkijos (Dainavos) atmintinų metų pateikti Seimui svarstyti. Tačiau iki to laiko būtina susisiekti su Valstybine lietuvių kalbos komisija dėl Dainavos vardo įtraukimo į Vietovardžių žodyną. 

Dzūkijos (Dainavos) taryba nutarė kreiptis į visas regiono savivaldybes ir pakviesti palaikyti EKGT siūlymą dėl Dzūkijos (Dainavos) atmintinų metų paskelbimo. Regiono savivaldybės bus pakviestos savo ruožtu paraginti Seimo narius pritarti Dzūkijos (Dainavos) metų paskelbimui, o vėliau – prisidėti rengiant atmintinų metų priemonių planą ir jį įgyvendinant.

Posėdyje taip pat aptartas etninės kultūros integravimas į ugdymo procesą. Pasidalinta informacija dėl Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados organizavimo savivaldybėse. EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė pristatė etninės kultūros plėtros stebėsenos regione klausimyną.

EKGT informacija
Nuotraukoje – 1929 m. Lazdijų rajono Mėčionių kaime austa lovatiesė iš Lietuvos liaudies buities muziejaus fondų

X