Naujienos

Dėl festivaliui „Skamba skamba kankliai“ neskirto finansavimo

2021 m. spalio 12 d. Etninės kultūros globos tarybos posėdyje buvo aptarta tai, kad Lietuvos kultūros taryba neskyrė finansavimo ateinančių metų festivaliui „Skamba skamba kankliai“.

Tarybos ekspertai atkreipė dėmesį, kad festivalis „Skamba skamba kankliai“ yra įtrauktas į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą (https://savadas.lnkc.lt/). Neskyrus finansavimo šiam festivaliui, paneigiama viena iš nacionalinių kultūros paveldo vertybių. Dėl susiklosčiusios situacijos Taryba kreipėsi į Seimo Kultūros komitetą, Kultūros ministeriją ir Lietuvos kultūros tarybą. Rašte siūloma ne tik persvarstyti festivalio „Skamba skamba kankliai“ finansavimo galimybes, bet ir iš esmės apmąstyti nacionalinėmis vertybėmis pripažintų kultūros reiškinių finansinės apsaugos mechanizmus.

EKGT raštas „Dėl festivalio „Skamba skamba kankliai“ dalinio finansavimo“    Rašto priedas

EKGT informacija
Nuotrauka iš festivalio „Skamba skamba kankliai" svetainės

X