Naujienos

Dėl nepakankamo etninės kultūros finansavimo KRF lėšomis

Etninės kultūros globos taryba (toliau – EKGT) jau daugelį metų atkreipia dėmesį, kad etninei kultūrai vis mažinamas finansavimas KRF lėšomis, kurias skirsto Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT). EKGT pastebi, kad kasmet padėtis tik blogėja, nepaisant to, kad KRF lėšos nuolat auga. 

Palyginus etninės kultūros srities finansavimą su kitomis kultūros ir meno sritimis 2015-2020 m. laikotarpiu akivaizdu, kad etninės kultūros sričiai  skiriama kvota sumažėjo net 60 proc. – nuo 583 tūkst. Eur 2015 metais iki 350 tūkst. Eur 2020 metais. Tuo tarpu kitoms sritims lėšų kvota tik augo: ypač tarpdisciplininiam menui (išaugo daugiau kaip 6 kartus), fotografijai (padvigubėjo), taip pat ženkliai lėšos padidėjo šokio (76 proc.), cirko (66 proc.), dizaino (63 proc.) ir kitoms sritims.

Etninės kultūros diskriminacija ypač išaugo pastaraisiais metais. Atskirų sričių ar sritims skirtų programų finansavimo 2019 m. ir 2020 m.  palyginimas rodo, kad didžiausiais lėšų augimo procentais pasižymi tarpsritiniai projektai, cirko ir tarpdisciplininio meno sritys, o mažiausiais – etninės kultūros ir atminties institucijų projektai.

EKGT pirmininkės Dalios Urbanavičienės teigimu, toks lėšų skyrimas labai neigiamai veikia etninės kultūros plėtotę. Pasak jos, nuolat žlunga puikios etnokultūrinės iniciatyvos, o kultūros žmonės šioje srityje tiesiog jau nuleidžia rankas: “Entuziazmas blėsta ir įsigali nusivylimas”.  

EKGT yra įsitikinusi, kad etninės kultūros diskriminavimas skiriant KRF lėšas kyla iš ydingo KRF skirstymo modelio: visi sprendimai priimami LKT, kuri sudaryta nesivadovaujant atskirų kultūros ir meno sričių atstovavimo principu, sritys neturi pastovios kvotos bei proporcingo jų suderinimo, o sričių ir programų projektus vertina viešųjų pirkimų būdu LKT atrinkti ekspertai. Be to, Lietuvoje atskiroms kultūros sritims tenka tik maža dalis KRF (tik 29 proc.), o didžioji KRF dalis skiriama nesusijusioms su sritimis programoms (net 52 proc.), neskaitant regionų „Tolygios raidos programos“ (15 proc.). Tokių programų vertintojų kompetenciją taip pat sunku apibrėžti, kaip ir tarpdisciplininio meno ar tarpsritinių projektų vertinimo atveju. 

Šias pastabas bei palyginimą su etninės kultūros finansavimu kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje EKGT išdėstė 2020 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetui oficialiu raštu, siūydama iš esmės spręsti KRF lėšų skirtymo klausimą.

EKGT raštas „Dėl nepakankamo etninės kultūros finansavimo Kultūros rėmimo fondo lėšomis''>>> 

EKGT informacija

X